Takaisin Tulosta

Biopalautehoito (neurofeedback) lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa

Vältä viisaasti
Käypä hoito -työryhmä ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)
2.1.2018

Älä määrää EEG-biopalautehoitoa (neurofeedback) lasten ja nuorten ADHD:n hoitoon.

ADHD:n (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) hyvä hoito suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Hoidon tavoitteena on lievittää ADHD-oireiden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä.

ADHD:n hoidossa on tutkittu biopalautehoitoa (neurofeedback), jossa hoidon aikana rekisteröidään aivosähkökäyrää (EEG). Hoidossa potilasta pyritään opettamaan säätelemään keskushermostonsa toimintaa ulkoisen palautteen avulla.

EEG-biopalautehoidolla ei ilmeisesti ole vaikutuksia lasten ja nuorten ADHD:n ydinoireisiin. Löydökset perustuvat kolmeen meta-analyysiin sisältyneisiin satunnaistettuihin kontrolloituihin tutkimuksiin. Tuoreimmissa meta-analyyseissä on saatu tietoa hoidon vaikutuksista niin hoitoa lähellä olevilta arvioijilta (yleensä vanhemmilta) kuin hoidosta kauempana olevilta objektiivisemmilta arvioijilta (yleensä opettajilta). Kauempana olevien arvioijien mukaan hoidolla ei ollut merkitsevää vaikutusta ADHD:n ydinoireisiin. Biopalautehoidolla ei ollut vaikutusta neuropsykologisiin toimintoihin.

EEG-biopalautehoidolla ei liene vaikutusta aikuistenkaan ADHD:n hoidossa, mutta tutkimustietoa ei ole riittävästi.

 

Lähde: Käypä hoito -suositus ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) «ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö)»1
Näytönastekatsaukset: EEG-biopalautehoidolla ei ilmeisesti ole vaikutuksia lasten ja nuorten ADHD:n ydinoireisiin «EEG-biopalautehoidolla ei ilmeisesti ole vaikutuksia lasten ja nuorten ADHD:n ydinoireisiin.»B
Aikuisilla EEG-biopalautehoidolla (neurofeedback) ei liene vaikutusta ADHD:n hoidossa, mutta tutkimustietoa ei ole riittävästi «Aikuisilla EEG-biopalautehoidolla (neurofeedback) ei liene vaikutusta ADHD:n hoidossa, mutta tutkimustietoa ei ole riittävästi.»C
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Potilas tai hänen huoltajansa saattavat toivoa biopalautehoitoa.
Riittävä keskustelu hyödyistä ja haitoista kunkin potilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.