Takaisin Tulosta

Laseravusteinen uvulopalatoplastia (LAUP) ja uniapnea

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä, Juha Seppä, Tarja Saaresranta ja Arja Tuunainen
4.1.2018

Älä hoida lievää obstruktiivista uniapneaa pehmeän suulaen ja uvulan laseravusteisella leikkauksella.

Järjestelmällisen katsauksen perusteella apnea-hypopnea indeksin (AHI) vähennys leikkausta edeltävästä tilanteesta on noin 30 %. Leikkaus katsottiin onnistuneeksi (≥ 50 % väheneminen AHI:ssa ja < 20 tapahtumaa/h) 23 %:lla, kun taas 44 %:lla AHI pahentui LAUP:n jälkeen.

 

Lähteet: Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) Käypä hoito -suositus «Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)»1
Camacho M, Nesbitt NB, Lambert E ym. Laser-Assisted Uvulopalatoplasty for Obstructive Sleep Apnea: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sleep 2017;40: «PMID: 28201808»PubMed
Näytönastekatsaus: Pehmeän suulaen ja uvulan laseravusteisesta leikkauksesta ei liene merkittävää apua lievän obstruktiivisen uniapnean hoidossa «Pehmeän suulaen ja uvulan laseravusteisesta leikkauksesta ei liene merkitsevää apua lievän obtruktiivisen uniapnean hoidossa.»C
Lisätietoartikkeli: Laseravusteinen uvulopalatoplastia (LAUP) ja uniapnea «Laseravusteinen uvulopalatoplastia (LAUP) ja uniapnea»1
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Potilaiden toivomus saada apua, leikkauksen lumevaikutus
Vaikeus viestiä potilaille heikosta vaikutuksesta
Leikkaukset voivat tuoda tuloja