Takaisin Tulosta

Radiotaajuuskirurgia (RFA) uniapnean hoidossa

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä, Juha Seppä, Tarja Saaresranta ja Arja Tuunainen
4.1.2018

Älä hoida lievää tai keskivaikeaa uniapneaa radiotaajuuskirurgialla ilman erityisiä perusteita.

Lievässä tai keskivaikeassa uniapneassa radiotaajuuskirurgia ei vaikuta apnea-hypopneaindeksiin, mutta voi lievittää oireita. Hoitoa voi harkita potilaille, joilla CPAP-hoito ei onnistu.

Nielun alueen monitasoradiotaajuuskirurgia (RFA) voi vähentää oireita ja parantaa elämänlaatua lievän tai keskivaikean uniapnean hoidossa, mutta 2–5 kuukauden mittaisessa seurannassa sillä ei liene vaikutusta apnea-hypopneaindeksiin. Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa verrattiin kielen kannan ja pehmeän suulaen RFA(TCRFTA)-hoitoa CPAP-hoitoon ja lume-RFTA:han. Oireet ja elämänlaatu paranivat RFA-ryhmässä merkitsevästi verrattuna lumeryhmään (P = 0,005). AHIn muutoksissa ei ollut eroa (P = 0,34). CPAP-ryhmässä AHI aleni merkitsevästi enemmän verrattuna RFA-ryhmään, mutta oireissa ja elämänlaadussa ei ollut eroja CPAP- ja RFA-ryhmien välillä. Seuranta oli lyhyt eikä kaikkia potilaita tavoitettu. Pehmeän suulaen yksivaiheinen radiotaajuuskirurgia ei näyttäisi tehoavan lievässä uniapneassa.

 

Lähde: Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) Käypä hoito -suositus «Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla)»1
Näytönastekatsaukset: Pehmeän suulaen yksivaiheinen radiotaajuuskirurgia ei näyttäisi tehoavan lievässä uniapneassa «Pehmeän suulaen yksivaiheinen radiotaajuuskirurgia ei näyttäisi tehoavan lievässa uniapneassa.»C
Nielun alueen monitasoradiotaajuuskirurgia (RFA) voi vähentää oireita ja parantaa elämänlaatua lievän – keskivaikean uniapnean hoidossa, mutta 2–5 kuukauden mittaisessa seurannassa sillä ei liene vaikutusta AHIin «Pehmeän suulaen yksivaiheinen radiotaajuuskirurgia ei näyttäisi tehoavan lievässa uniapneassa.»C
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Potilaiden toivomus saada apua
Leikkauksen lumevaikutus
Vaikeus viestiä potilaille heikosta vaikutuksesta
Leikkaukset voivat tuoda tuloja