Takaisin Tulosta

Implanttihoidot parodontiittipotilailla

Vältä viisaasti
Marja Pöllänen ja Kimmo Suomalainen
5.1.2018

Vältä implanttihoitoja tupakoivilla parodontiittipotilailla, jotka eivät sitoudu säännölliseen ylläpitohoitoon.

Peri-implantiitin riskitekijöitä ovat todettu parodontiitti, tupakointi ja epäsäännöllinen ylläpitohoidossa käynti. Hoitoon liittyvistä tekijöistä peri-implantiitin riskiä lisäävät sementoitava implanttikruurakenne ja koko hampaiston korvaaminen implanttikantoisin proteesein. Myös yleissairaudet (huonossa hoitotasapainossa oleva diabetes ja sydän- ja verisuonisairaudet) saattavat heikentää implanttien ennustetta. Implanttihoitoja suunniteltaessa potilaan parodontiittitausta sekä muut riskitekijät pitää huomioida ja potilas sitouttaa säännölliseen ylläpitohoitoon.

 

Lähde: Parodontiitti Käypä hoito -suositus «Parodontiitti»1
Näytönastekatsaus: Peri-implantiitille altistavia tekijöitä ovat potilaan parodontiittitausta, tupakointi ja epäsäännöllinen ylläpitohoidossa käynti «Tupakointi, potilaan sairastama parodontiitti ja epäsäännöllinen ylläpitohoito altistavat peri-implantiittille.»A
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Implementoinnin esteenä saattavat olla potilaan toiveet kiinteistä hoitoratkaisuista ja tupakoinnista luopumisen vaikeus, vaikka hampaat olisikin menetetty parodontiitin vuoksi.