Takaisin Tulosta

Fluoridittomat hammastahnat lapsilla ja nuorilla

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä, Marja Pöllänen ja Hannu Hausen
26.8.2020

Älä neuvo lapsia ja nuoria käyttämään fluoriditonta hammastahnaa, sillä sen kariesvaurioita estävä vaikutus on heikko.

Fluoritahnan käyttöä on verrattu lumetahnaan yli 70 satunnaistetussa tutkimuksessa, joiden seuranta-aika on ollut vähintään vuoden. Fluoritahna esti 22–32 % pysyvien hampaiden reikiintymisestä. Kun hammastahnan fluoridipitoisuus oli alle 550 ppm, ei reikiintymistä ehkäisevää vaikutusta tullut esiin. Hammastahnan teho lisääntyi 5–10 prosenttiyksikköä, kun pitoisuus nousi 1 000:sta 1 500:aan ppm ja edelleen muutaman prosenttiyksikön pitoisuuden noustessa 1 500:sta 2 500:aan ppm. Tavallisissa hammastahnoissa fluoridin osuus on 1 000–1 500 ppm.

Toisaalta 1 000 ppm tai sitä enemmän fluoridia sisältävän hammastahnan käyttö alle 6 vuoden iässä lisää jonkin verran hammasfluoroosin (laikkukiilteisyyden) esiintymistä pysyvissä etuhampaissa. Alle kouluikäisten ei ole tarpeen käyttää alle 1 000 ppm fluoridia sisältäviä hammastahnoja. Tavallista fluorihammastahnaa on kuitenkin käytettävä vain pieni määrä (ks. Fluorihammastahnan käyttösuositus «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50078a.pdf»1) ja sen nielemistä on vältettävä.

 

Lähde: Käypä hoito -suositus Karies (hallinta) «Karies (hallinta)»1
Näytönastekatsaukset: Fluorihammastahnan käyttö vähentää hampaiden reikiintymistä verrattuna fluorittoman tahnan käyttöön «Fluorihammastahnan käyttö vähentää hampaiden reikiintymistä verrattuna fluorittoman tahnan käyttöön.»A
Fluorittomien tai alhaisen fluoriditason (< 600 ppm) hammastahnojen käyttö alle kouluikäisillä ei ilmeisesti ole perusteltua, kun huomioidaan sekä hampaiden reikiintymisen että hampaiden fluoroosin ehkäisy. «Fluorittomien tai alhaisen fluoriditason (< 600 ppm) hammastahnojen käyttö alle kouluikäisillä ei ilmeisesti ole perusteltua, kun huomioidaan sekä hampaiden reikiintymisen että hampaiden fluoroosin ehkäisy.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Lasten hammastahnasta muistettava kysyä.
Vanhemmilla voi olla selviä mielipiteitä fluoritahnoja vastaan (luonnonmukaisuus tms.).
Some voi antaa virheellisiä käsityksiä fluoritahnoista.
Kaikkien fluoritahnojen maku ei ehkä miellytä lasta, vaikka fluoridi sinänsä on mautonta.