Takaisin Tulosta

Memantiinin yhdistäminen asetyylikoliiniesteraasin estäjään lievässä Alzheimerin taudissa

Vältä viisaasti
Arja Tuunainen, Minna Löppönen, Ari Rosenvall ja Juha Rinne
17.5.2018

Älä yhdistä memantiinia asetyylikoliiniesteraasin estäjään lievässä Alzheimerin taudissa.

Keskivaikeaa-vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla asetyylikoliiniesteraasin estäjän ja memantiinin yhteiskäytöllä on suotuisa vaikutus kognitioon, käytösoireisiin, omatoimisuuteen sekä yleisvaikutelmaan.

Lievässä Alzheimerin taudissa memantiinin yhdistämisestä asetyylikoliiniesteraasin estäjään ei ole lisähyötyä.

On kuitenkin riski, että asetyylikoliiniesteraasin estäjän ja memantiinin muodostamaan yhdistelmähoitoon ei siirrytä silloin, kun potilaan tila sitä edellyttäisi. Hoidon aikana on tärkeää arvioida potilaan sairauden vaikeusastetta ja seurata sairauden kulkua, jotta voitaisiin siirtyä kombinaatiohoitoon silloin, kun potilaan tila sitä edellyttää.

 

Lähde: Muistisairaudet Käypä hoito -suositus «Muistisairaudet»1
Näytönastekatsaus: Asetyylikoliiniesteraasin estäjän ja memantiinin yhteiskäytön vaikutus kognitioon, käytösoireisiin, omatoimisuuteen ja yleisvaikutelmaan Alzheimerin taudin hoidossa «Asetyylikoliiniesteraasiestäjän ja memantiinin yhteiskäytöllä on suotuisa vaikutus kognitioon, käytösoireisiin, omatoimisuuteen sekä yleisvaikutelmaan keskivaikeaa-vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla.»A
Lisätietoartikkeli: Muistisairauksien ja käytösoireiden hoidossa käytettävien lääkkeiden haittavaikutuksia ja hoidossa huomioitavaa «Muistisairauksien ja käytösoireiden hoidossa käytettävien lääkkeiden haittavaikutuksia ja hoidossa huomioitavaa»1
Implementoinnin esteet: Muistipotilaan systemaattisen seurannan puute.
Ammattilaisten puuttuvat tai vanhentuneet tiedot tai asenteet Alzheimerin taudin lääkehoidosta.
Potilaan tai hänen läheistensä toiveet yhdistelmälääkehoidon käyttämisestä lievässä Alzheimerin taudissa.
Implementoinnin edistäjät: Tiedon lisääminen koulutuksella ja ohjauksella.
Hoitoyksikön toimintamallien tarkastelu ja parantaminen.
Muistipotilaan vuosikontrollien järjestäminen ja sairauden vaikeusasteen arviointi CDR- ja GDS/FAST-asteikoilla.