Takaisin Tulosta

Miktiokystografian asema lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikassa

Vältä viisaasti
Terhi Tapiainen, Pekka Arikoski ja Raija Sipilä
18.6.2019

Älä rutiininomaisesti tee vesikoureteraalisen takaisinvirtauksen selvittämiseksi miktiokystografiaa lapselle, jolla virtsatieinfektion jälkeen virtsateiden ultraäänitutkimus on ollut normaali.

Lapsen virtsatieinfektion jälkeen tehtävien kuvantamistutkimusten tavoitteena on todeta merkittävät hoitoa vaativat rakennepoikkeavuudet ja synnynnäiset munuaisten kehityshäiriöt. Näiden diagnostiikassa miktiokystografiasta luopumista puoltavat seuraavat seikat:

  1. Kroonisen munuaisenvajaatoiminnan synty lapsen virtsatieinfektion jälkeen on äärimmäisen harvinaista, jos lapsuuden ultraäänitutkimus on normaali.
  2. Tutkimusten mukaan pitkäaikaisessa seurannassa lapsen munuaisfunktio ja verenpainetaso ovat normaalit, jos ultraäänitutkimus on normaali, riippumatta miktiokystografian tuloksista.
  3. Pitkäkestoisen virtsatieinfektioiden mikrobilääke-estohoidon suuntaaminen vesikoureteraalisen takaisinvirtauslöydöksen mukaan ei vähennä munuaisarpien syntyä.
  4. Vesikoureteraalisen takaisinvirtauksen kirurginen hoito ei vähennä lapsen munuaisvaurion syntyä verrattuna pelkkään antibioottihoitoon.
  5. Refluksin tutkiminen miktiokystografialla on lapselle epämiellyttävä tutkimus ja aiheuttaa säderasitusta.

Miktiokystografiaa voidaan kuitenkin edelleen tarvita esimerkiksi lastenurologin tutkimuksissa vaikean kaikututkimuksella löydetyn virtsatieanomalian erotusdiagnostiikassa.

 

Lähteet: Näytönastekatsaus: Virtsatieinfektiot Käypä hoito -suositus «Virtsatieinfektiot»1
Hewitt IK, Pennesi M, Morello W my. Antibiotic prophylaxis for urinary tract infection – Related renal scarring: A systematic review. Pediatrics 2017;139:e20163145 «PMID: 28557737»PubMed
Nagler EVT, Williams G, Hodson EM, Craig JC. Interventions for primary vesicoureteric reflux. Cochrane Database Syst Rev 2011;(6):CD001532 «PMID: 21678334»PubMed
Kaikututkimuksella todetaan yhteensä noin 1–2 % lapsista leikattava obstruktiivinen virtsateiden vika tai merkittävä munuaisten kehityshäiriö, joka vaatii munuaisfunktion seurannan. Lisäksi todetaan noin 10–15 % lapsista vähäisempiä poikkeavuuksia «Kaikututkimuksella todetaan yhteensä noin 1–2 % lapsista leikattava obstruktiivinen virtsateiden vika tai merkittävä munuaisten kehityshäiriö, joka vaatii munuaisfunktion seurannan. Lisäksinoin 10–15 %:lla lapsista todetaan vähäisempiä poikkeavuuksia.»A
Lisätietoartikkeli: Miktiokystografian asema lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikassa «Miktiokystografian asema lasten virtsatieinfektioiden diagnostiikassa»1
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Esteet: Totuttu tapa
Edistäjät: Ei haluta aiheuttaa lapselle turhaa haittaa.