Takaisin Tulosta

Litiumlääkehoidon lopetus mielialahäiriöpotilaalla ja itsemurhariski

Vältä viisaasti
Sami Pirkola, Hanna Valtonen ja Tanja Laukkala
7.1.2020

Huomioi itsetuhoisen käyttäytymisen mahdollisuus, mikäli joudut äkillisesti keskeyttämään itsetuhoisen mielialahäiriöpotilaan litiumhoidon.

Perustelu suositukselle: Sekä depressioon että kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyy kohonnut itsemurhavaara verrattuna väestöön keskimäärin (ks. Käypä hoito -suositukset Depressio «Depressio»1 ja Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»2). Litium vähentää itsemurhakuolleisuutta verrattuna lumelääkkeeseen mielialahäiriöpotilailla «Litium vähentää itsemurhakuolleisuutta verrattuna lumelääkkeeseen mielialahäiriöpotilailla.»A.

Jos litiumlääkehoito joudutaan lopettamaan äkillisesti, itsemurhariski nousee väliaikaisesti huomattavasti (ks. lisätietoa «Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja itsetuhokäyttäytyminen»1). Tämän vuoksi litiumlääkehoidon lopetuksen yhteydessä tulee huomioida itsetuhokäyttäytymisen aktivoitumisen riski itsetuhoisella mielialahäiriöpotilaalla.

Myös NICEn kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoitosuositus kiinnittää huomioita mielialaoireiden seurantatarpeeseen litiumin lopettamisen yhteydessä (ks. NICE Guidelines. Bipolar disorder: assessment and management «https://www.nice.org.uk/guidance/CG185/uptake»1)

 

Lähde: Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaan yrittäneen hoito Käypä hoito -suositus «Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen hoito»3
Depressio Käypä hoito -suositus «Depressio»1
Kaksisuuntainen mielialahäiriö Käypä hoito -suositus «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»2
Nice Guidelines. Bipolar disorder: assessment and management. Clinical guideline [CG185]. Published date: September 2014 Last updated: April 2018. Saatavana https://www.nice.org.uk/guidance/CG185/uptake «https://www.nice.org.uk/guidance/CG185/uptake»1. Viitattu 15.8.2019
Näytönastekatsaus: Litium vähentää itsemurhakuolleisuutta verrattuna lumelääkkeeseen mielialahäiriöpotilailla «Litium vähentää itsemurhakuolleisuutta verrattuna lumelääkkeeseen mielialahäiriöpotilailla.»A
Lisätietoartikkeli: Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja itsetuhokäyttäytyminen / Käypä hoito -suositus Kaksisuuntainen mielialahäiriö «Kaksisuuntainen mielialahäiriö ja itsetuhokäyttäytyminen»1
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Aika: Litiumlääkehoito voidaan joskus joutua lopettamaan nopeasti haittojen tai muiden terveydellisten syiden vuoksi. Psykiatrinen konsultaatio on tällöin yleensä perusteltu.