Takaisin Tulosta

CRP on nielukipupotilaan diagnostiikassa tarpeeton

Vältä viisaasti
Raija Sipilä ja Johanna Wikstén
11.6.2020

Älä määritä CRP:tä, kun epäilet viruksen tai streptokokki A:n (StrA) aiheuttamaa nielutulehdusta.

CRP arvot ovat olleet hieman korkeammat niillä, joilla nieluviljelyn tai pikatestin perusteella on StrA nielussa. Kuitenkin sekä aikuisilla että lapsilla CRP:n kyky erotella virustauti ja StrA toisistaan on huono. Herkkyys (66–90 %) ja tarkkuus (45–75 %) ovat tutkimuksissa jääneet mataliksi.

CRP:stä ei ilmeisesti ole apua myöskään vaikeampien tautimuotojen, esimerkiksi nielupaiseen, tunnistamisessa. Uusiseelantilaisessa tutkimuksessa näillä potilailla CRP ei noussut kovin korkealle ja vaihteluväli oli suuri.

 

Lähde: Nielutulehdus Käypä hoito -suositus «Nielutulehdus»1
Näytönastekatsaus: CRP-määrityksestä ei ilmeisesti ole apua nielutulehduksen diagnostiikassa «CRP-määrityksestä ei ilmeisesti ole apua nielutulehduksen diagnostiikassa.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Oletus, että CRP kuvaa taudin vaikeusastetta.
Toimintamalli, jossa CRP kuuluu kaikkien kuumepotilaiden diagnostiikkaan.
CRP:n määrittämisestä luopuminen nopeuttaa diagnostiikkaa ja säästää resursseja.