Takaisin Tulosta

Tulehduskipulääkkeet ja akuutin munuaisvaurion riski

Vältä viisaasti
Raija Sipilä, Maarit Wuorela ja Annika Laukkanen
3.11.2020

Älä ilman erityisiä perusteita aloita tulehduskipulääkehoitoa iäkkäälle, jolla on iän lisäksi muita akuutin munuaisvaurion (AKI) riskitekijöitä.

Useissa havainnoivissa tapaus-verrokkitutkimuksissa on todettu tulehduskipulääkkeen käytön lisäävän AKI:n riskiä etenkin iäkkäillä. Riski on vaihdellut tutkimuksissa, mutta ollut puolitoista - kaksinkertainen. Kattavassa taiwanilaisessa rekisteritutkimuksessa oli 6 199 AKI:n vuoksi sairaalahoitoon päätynyttä potilasta, joista 1 163 (19 %) käytti tulehduskipulääkettä sairastumishetkellä ja 1 295 (21 %) oli käyttänyt kuukauden sisällä. Kontrolleilla (n = 24 796) vastaavat luvut olivat 1 468 (5,9 %) ja 2 603 (14,5 %).

Suurentunut riski liittyy sekä akuuttiin (tulehduskipulääke aloitettu 30 vrk:n sisällä) että pitkäaikaiseen säännölliseen tulehduskipulääkkeiden käyttöön. Riskiä ovat suurentaneet myös tulehduskipulääkkeen iso annos ja useamman kuin 1 tulehduskipulääkkeen käyttö. Yhden tutkimuksen perusteella COX-2-selektiivisten tulehduskipulääkkeiden aiheuttama akuutin munuaisvaurion riski ei poikennut tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden aiheuttamasta riskistä.

Lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen riski näyttää palaavan kontrollien tasolle 1 kuukauden kuluessa edellyttäen, ettei pitkäaikainen käyttö ole aiheuttanut pysyviä vaurioita munuaiskudokseen.

Iän lisäksi akuutin munuaisvaurion riskiä suurentavat lieväkin krooninen munuaisten vajaatoiminta, diabetes, valtimokovettumatauti, sydämen vajaatoiminta ja verenpainetauti, ja sille altistavat useat lääkehoidot sekä röntgenvarjoaineet, sepsis, rabdomyolyysi, kuivuminen tai verenvuoto.

 

Lähde: Munuaisvaurio (akuutti) «Munuaisvaurio (akuutti)»1
Näytönastekatsaus: Tulehduskipulääkkeiden käyttö ilmeisesti lisää sairaalahoitoa vaativan akuutin munuaisvaurion riskiä yli 65-vuotiailla «Tulehduskipulääkkeiden käyttö ilmeisesti lisää sairaalahoitoa vaativan akuutin munuaisvaurion riskiä yli 65-vuotiailla.»B.
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Ammattilaiset eivät tunnista akuutin munuaisvaurion riskitekijöitä.
Potilaat haluavat käyttää tulehduskipulääkkeitä, koska kokevat ne tehokkaammiksi kuin parasetamolin.
Tulehduskipulääkkeitä voi ostaa ilman reseptiä ja käsikauppavalmisteiden käytöstä ei aina ole tietoa.