Takaisin Tulosta

Ylinesteytyksen välttäminen akuutin munuaisvaurion ehkäisyssä ja hoidossa

Vältä viisaasti
Raija Sipilä ja Annika Laukkanen
3.11.2020

Vältä ylinesteytystä ja nestekuormaa akuutin munuaisvaurion ehkäisyssä ja hoidossa, koska se lisää kuolleisuutta.

Kohorttitutkimuksiin (12 tutkimusta, n = 5 095) perustuvassa meta-analyysissä selvitettiin nestebalanssin yhteyttä kuolleisuuteen ja akuutin munuaisvaurion korjaantumiseen. Nestelasti suurensi kuolleisuusriskin keskimäärin kaksinkertaiseksi (OR 2,23, 95 % luottamusväli 1,66–3,01). Kahden tuoreemman kohorttitutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset positiivisen nestetasapainon (> 5–10 %) vaikutuksesta sairaala- tai 28-vuorokauden kuolleisuuteen akuutin munuaisvaurion vuoksi munuaisten korvaushoidossa olleilla tehohoitopotilailla. Nestelastin vaikutuksesta munuisten toipumiseen on vähän näyttöä. Yhden kohorttitutkimuksen mukaan nestelasti vähensi munuaisten toipumista tilastollisesti merkitsevästi.

Heikkoa näyttöä on siitä, että sepsiksen hoidossa alkuvaiheen jälkeinen runsas nesteytys ei suojaa akuutin munuaisvaurion kehittymiseltä paremmin kuin maltillinen nesteytys. Elektiivisiin varjoainetutkimuksiin ja/tai -toimenpiteisiin menevät potilaat, joiden nestetilavuus on normaali ja laskennallinen GFR on vähintään 30 ml/min/1,73 m2, eivät ilmeisesti tarvitse nesteytysprofylaksiaa. Jos suonensisäistä nesteytystä päädytään antamaan, täytyy muistaa varoa ylinesteyttämästä potilasta, sillä siihen liittyy merkittäviä haittavaikutuksia.

 

Lähde: Munuaisvaurio (akuutti) «Munuaisvaurio (akuutti)»1
(1) Nijssen EC, Rennenberg RJ, Nelemans PJ ym. Prophylactic hydration to protect renal function from intravascular iodinated contrast material in patients at high risk of contrast-induced nephropathy (AMACING): a prospective, randomised, phase 3, controlled, open-label, non-inferiority trial. Lancet 2017;389:1312-1322 «PMID: 28233565»PubMed
Näytönastekatsaus: Nesteylimäärään liittyy ilmeisesti lisääntynyt kuolleisuus akuuttia munuaisvauriota sairastavilla potilailla «Nesteylimäärään liittyy ilmeisesti lisääntynyt kuolleisuus akuuttia munuaisvauriota sairastavilla potilailla.»B.
Nestelasti saattaa pidentää munuaisten korvaushoitojen tarvetta «Nestelasti saattaa pidentää munuaisten korvaushoitojen tarvetta.»C.
Sepsiksen hoidossa alkuvaiheen jälkeinen runsas nesteytys ei mahdollisesti suojaa akuutin munuaisvaurion kehittymiseltä paremmin kuin maltillinen nesteytys «Sepsiksen hoidossa alkuvaiheen jälkeinen runsas nesteytys ei mahdollisesti suojaa akuutin munuaisvaurion kehittymiseltä paremmin kuin maltillinen nesteytys.»C.
Elektiivisiin varjoainetutkimuksiin ja/tai -toimenpiteisiin menevät potilaat, joiden nestetilavuus on normaali ja laskennallinen GFR on vähintään 30 ml/min/1,73 m2, eivät ilmeisesti tarvitse nesteytysprofylaksiaa «Elektiivisiin varjoainetutkimuksiin ja/tai -toimenpiteisiin menevät potilaat, joiden nestetilavuus on normaali ja laskennallinen GFR on vähintään 30 ml/min/1,73 m2, eivät ilmeisesti tarvitse nesteytysprofylaksiaa.»B.
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Hypovolemiaa halutaan välttää, etenkin jos diureesi on niukka tai verenpaine matala. Tilannetta hoidetaan nesteytyksellä. Nesteytyksen tilaa on vaikea määritellä esimerkiksi vuodeosastolla, jolloin saatetaan päätyä ylinesteytykseen.
Ei lasketa annettuja nesteiden kokonaismäärää.