Takaisin Tulosta

Epilepsioiden luokittelu ILAE:n mukaan

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset ja nuoret)
27.2.2020
Kuva 1.

Epilepsioiden luokittelu ILAE:n mukaan. Mukaeltu lähteestä: Scheffer IE, Berkovic S, Capovilla G, ym. ILAE classification of the epilepsies: Position paper of the ILAE Commission for Classification and Terminology. Epilepsia 2017;58:512-21