Takaisin Tulosta

Diabeettinen retinopatia

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä
23.3.2015

Käypä hoito -suositus «Diabeettinen retinopatia»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Diabetic retinopathy»2

Keskeinen sanoma

Diabeteksen hyvä hoito estää retinopatian ilmaantumista ja etenemistä. Tavoitteina ovat hyvä sokeritasapaino, iän ja muiden elinmuutosten kannalta sopiva verenpaine ja metabolisen oireyhtymän estäminen ja hoitaminen.

Kaikkien diabetesta sairastavien silmänpohjat tulee tutkia säännöllisesti. Retinopatian oikea-aikainen hoito vähentää merkittävästi näön heikkenemisen vaaraa.

Esiintyvyys

Tyypin 1 diabeteksessa retinopatia on harvinainen viiden ensimmäisen sairausvuoden aikana ja ennen murrosikää «Tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla ei esiinny retinopatiaa ennen 10 vuoden ikää.»A. Diabeettinen retinopatia kuitenkin kehittyy 20 sairausvuoden kuluessa noin 80–100 %:lle alle 30-vuotiaana tyypin 1 diabetekseen sairastuneista. Proliferatiivista retinopatiaa heistä esiintyy 15–20 sairausvuoden kuluttua 15–50 %:lla ja makulaturvotusta 10–20 %:lla.

Tyypin 2 diabetesta sairastavilla retinopatiaa voi esiintyä jo diabeteksen diagnoosivaiheessa «Tyyppi 2 diabeetikoista osalla on retinopatiamuutoksia jo taudin diagnoosivaiheessa.»A. Proliferatiivisen retinopatian riski on kuitenkin selvästi pienempi kuin nuorena tyypin 1 diabetekseen sairastuneilla. Makulaturvotusta ilmaantuu viidesosalle tyypin 2 diabetespotilaista 10 sairausvuoden kuluessa.

Ehkäisy

Hyvä verensokerin hoitotasapaino vähentää retinopatian ilmaantumista ja etenemistä sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetesta sairastavilla «Lähellä normaalia oleva glukoositasapaino ja glykohemoglobiini vähentävät diabeettisen retinopatian ilmaantuvuutta ja etenemistä verrattuna huonompaan glukoositasapainoon.»A. Nopeasti korjaantuva sokeritasapaino voi kuitenkin lisätä retinopatiaa ohimenevästi. Jos epätyydyttävässä sokeritasapainossa olevalla potilaalla on kohtalaisia tai vaikeita silmänpohjan muutoksia, kannattaa pyrkiä sokeritasapainon paranemiseen, mutta samalla silmänpohjien tilannetta on seurattava tihennetysti.

Kohonneen verenpaineen tehokas hoito vähentää retinopatian ilmaantumista, etenemistä ja laserhoidon tarvetta tyypin 2 diabetesta sairastavilla «Tehokas kohonneen verenpaineen hoito ilmeisesti vähentää retinopatian ja makulopatian etenemistä ja laserhoidon tarvetta tyypin 2 diabetesta sairastavilla.»B. Dyslipidemian hoidolla näyttää olevan retinopatian etenemistä ja laserhoidon tarvetta hidastava vaikutus «Fenofibraattilääkitys hidastaa retinopatian etenemistä potilailla, joilla on tyypin 2 diabetes, mutta vaikutusta näöntarkkuuteen ei ole osoitettu.»A.

Seulonta

Diabeettisen retinopatian toteamiseksi tehty seulontatutkimus ehkäisee näkövammaisuutta, ja sen kustannus-hyötysuhde on hyvä «Retinopatian seulontatutkimuksen kustannus-hyötysuhde on hyvä.»B. Seulonnalla pyritään löytämään ensimmäiset retinopatiamuutokset ja toteamaan retinopatian eteneminen. Seulonnan tärkein tavoite on todeta näköä uhkaavat muutokset eli proliferatiivinen retinopatia, sitä edeltävä vaikea taustaretinopatia ja makulopatia

Työryhmän suositus seulonnan ajoitukseksi esitetään taulukossa «Työryhmän ehdottama diabeettisen retinopatian seulonnan ajoitus ...»1. Silmänpohjan valokuvaus on herkempi tutkimusmenetelmä kuin yleis- tai erikoislääkärin suorittama oftalmoskopia «Silmänpohjan valokuvausta suositellaan seulontamenetelmäksi, koska se on todettu herkemmäksi tutkimusmenetelmäksi verrattuna sekä yleis- että erikoislääkärin suorittamaan oftalmoskopiaan.»A.

Taulukko 1. Työryhmän ehdottama diabeettisen retinopatian seulonnan ajoitus
Seulottavat ryhmät Seulontaväli
Henkilöt, joilla tyypin 1 diabetes Alle 10-vuotiaana sairastuneet 10 vuoden iästä lähtien joka toinen vuosi niin kauan kuin löydös on normaali
Muutosten toteamisen jälkeen vuosittain tai tiheämmin
Yli 10-vuotiaana sairastuneet Diagnosointivaiheessa ja sen jälkeen joka toinen vuosi niin kauan kuin löydös on normaali
Muutosten toteamisen jälkeen vuosittain tai tiheämmin
Henkilöt, joilla tyypin 2 diabetes Diagnosointivaiheessa ja sen jälkeen 3 vuoden välein niin kauan kuin löydös on normaali
2 vuoden välein, jos todetaan vähäisiä muutoksia fovean ulkopuolella
Vuosittain tai tiheämmin, jos muutoksia on enemmän
Raskaana olevat Raskautta suunniteltaessa tai heti raskauden alussa
Raskauden aikana retinopatian asteen, nefropatian ja verenpaineen mukaan (Whiten luokat B ja C: ei tarvetta joka raskauskolmanneksella)
Raskausdiabetesta sairastaville (Whiten luokat A ja A/B) silmänpohjanseuranta ei tarpeellista
Raskauden jälkeen vuoden ajan tavanomaista tiheämmin, jos todetaan kohtalaisia muutoksia

Hoito

Laserhoito on edelleen kliinisesti merkittävän makulaturvotuksen, vaikean ja erittäin vaikean taustaretinopatian ja proliferatiivisen retinopatian hoidon kulmakivi. Valopolttohoito vähentää merkittävästi näön vakavaa heikkenemistä silmissä, joissa on vaikea-asteinen proliferatiivinen retinopatia. Hoito tulee antaa viivytyksettä, ja sen hyöty on haittoja suurempi «Valopolttohoito vähentää merkittävästi vaikeaa näönmenetystä silmissä, joissa on vaikea proliferatiivinen retinopatia. Hoito tulee antaa viivytyksettä.»A. Jos proliferatiivinen retinopatia on vaikea-asteista lievempi, laserhoito on aiheellinen mutta sillä ei ole kiire ja se annetaan kevyempänä «Vaikean taustaretinopatian ja varhaisen proliferatiivisen retinopatian laserhoito vähentää retinopatian etenemistä, vitrektomiaa ja näönmenetystä, mutta voi aiheuttaa tai pahentaa makulaturvotusta, joten makulaturvotus tulee hoitaa.»A. Vaikean taustaretinopatian laserhoito vähentää retinopatian etenemistä, näön heikkenemistä ja lasiaisleikkausten tarvetta «Vaikean taustaretinopatian ja varhaisen proliferatiivisen retinopatian laserhoito vähentää retinopatian etenemistä, vitrektomiaa ja näönmenetystä, mutta voi aiheuttaa tai pahentaa makulaturvotusta, joten makulaturvotus tulee hoitaa.»A.

Lasiaiseen annosteltavat endoteelikasvutekijää estävät lääkkeet vähentävät makulaturvotusta «Endoteelikasvutekijän (VEGF) esto lasiaiseen ruiskutettavalla VEGF:n estäjällä vähentää makulaturvotusta ja parantaa näöntarkkuutta. Yhdistettynä makulan laserhoitoon tarvittavien ruiskeiden määrä laskee.»A. Lääkehoitoja ja kirurgisia hoitoja sekä näkövammaan liittyvää kuntoutusta käsitellään tarkemmin hoitosuosituksen sähköisessä kokonaisessa versiossa «http://www.kaypahoito.fi»1.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Silmälääkäriyhdistyksen ja Diabetesliiton lääkärineuvoston asettama työryhmä

Paula Summanen (pj.)

Vuokko Kallioniemi

Jorma Komulainen

Lars Eriksson

Heikki Forsvik

Kustaa Hietala

Sirkku Tulokas

Gunvor von Wendt