Takaisin Tulosta

Raskausdiabetes

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Diabetesliiton lääkärineuvoston ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä
25.6.2013

Käypä hoito -suositus «Raskausdiabetes»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Gestational diabetes»2

Kuva 1.

Raskausdiabeteksen seulonta, diagnostiikka, hoito ja seuranta.

rv = raskausviikko

OGTT = suun kautta tehtävä kahden tunnin glukoosirasituskoe

Raskausdiabeteksen diagnostiset kriteerit: P-Gluk ≥ 5,3 mmol/l (paasto), ≥ 10,0 mmol/l (1 h) tai ≥ 8,6 mmol/l (2 h)

BMI = painoindeksi; fP-Gluk = plasman glukoosipitoisuus (mmol/l) paaston jälkeen

omaseuranta = veren glukoosipitoisuuden seuranta potilaan itse sormenpäästä ottamien verinäytteiden avulla

Mitä uutta päivityksessä?

  • 75 g:n glukoosirasituksen raja-arvot säilyvät ennallaan: 5,3 mmol/l (paastoarvo), 10,0 mmol/l (1 h) ja 8,6 mmol/l (2 h).
  • On tärkeää diagnosoida raskausdiabeteksen harvinaisemmat tyypit (5–10%), joissa äiti on yleensä normaalipainoinen: joko autoimmuunipohjainen LADA (latent autoimmune diabetes in adults), tai perinnöllinen MODY (maturity onset diabetes in the young). LADAn diagnoosi vahvistuu GAD-vasta-ainetestillä, MODYn geenitestillä.
  • Raskausdiabeetikolla on suurentunut riski sairastua myöhemmin tyypin 2 diabetekseen. Riskiä voi pienentää laihduttamalla normaalipainoon, liikkumalla ja syömällä terveellisesti.

Raskausdiabeteksen seulonta, diagnostiikka, hoito ja seuranta on esitetty vuokaaviossa «Raskausdiabeteksen seulonta, diagnostiikka, hoito ja seuranta»1

Määritelmä, etiologia ja yleisyys, diagnosointi ja seuranta

Raskausdiabetes tarkoittaa poikkeavaa glukoosiaineenvaihduntaa, joka todetaan ensimmäisen kerran raskauden aikana. Valtaosalla (80–90 %) tauti liittyy lihavuuteen ja sukurasitteeseen. Suomessa glukoosirasituskokeen tulos oli vuonna 2011 poikkeava 12,5 %:lla synnyttäjistä. Raskausdiabetes uusiutuu noin kolmanneksella.

Ravitsemushoito ja liikunta

Ravitsemushoito on hoidon kulmakivi. Siinä noudatetaan yleisiä raskausajan ja diabeteksen ravitsemussuosituksia. Raskaudenaikaisia painonnoususuosituksia pyritään noudattamaan. Työryhmä kuitenkin suosittaa, ettei lihavilla raskausdiabeetikoilla paino nousisi lainkaan diagnoosin varmistuttua. Liikuntaharjoittelu vaikuttanee edullisesti glukoositasapainoon.

Lääkehoito

Jos tavoitearvot (paastoarvo < 5,5 ja aterianjälkeinen < 7,8 mmol/l) eivät toteudu ravitsemushoidolla, lisätään lääkehoito. Ensisijaisesti käytetään insuliinia, erityistapauksissa metformiinia tai insuliinin ja metformiinin yhdistelmää. Insuliinihoito aloitetaan synnytyssairaalassa ja jatketaan synnytykseen saakka.

Sikiökomplikaatiot

Makrosomiaa esiintyy insuliinihoitoisten raskausdiabeetikkojen sikiöillä 4–5 kertaa enemmän ravitsemushoitoisiin verrattuna. Tärkeimmät makrosomian riskitekijät ovat raskausdiabeteksen vaikeus, äidin lihavuus, raskaudenaikainen suuri painonnousu ja aiempi makrosominen lapsi. Raskausdiabeteksessa makrosomisen sikiön ruumiinrakenne altistaa alatiesynnytyksessä sikiön ulosautto-ongelmille, hartiadystokialle ja traumoille sekä äidin synnytysrepeämille.

Synnytys

Synnytys hoidetaan diabeetikoiden hoitoon perehtyneessä synnytyssairaalassa, jossa on valmius vastasyntyneen tehostettuun seurantaan ja hoitoon. Lääkehoidetuilla tulee synnytyksen käynnistämistä harkita 38. raskausviikon täytyttyä ja viimeistään laskettuun aikaan mennessä. Keisarileikkausta suositellaan, jos sikiön painoksi arvioidaan yli 4 500 g.

Vastasyntyneen ongelmat

Makrosomia ja äidin huono sokeritasapaino lisäävät sikiön ja vastasyntyneen perinataalikomplikaatioiden vaaraa. Äidin raskauden ja synnytyksen aikainen hyperglykemia lisää vastasyntyneen hypoglykemian riskiä. Vastasyntyneen hypoglykemian raja-arvona käytetään yleisimmin alle 2,6 mmol/l:n verenglukoosiarvoa. Ensimmäisen syötön tulisi tapahtua ensimmäisen elintunnin aikana ja syöttöjen jatkua 2 tunnin välein.

Lapsen myöhäisennuste

Äidin raskausdiabetes, erityisesti sen liittyessä äidin ylipainoon, lisää lapsen myöhempää liikapainon, glukoosiaineenvaihdunnan häiriön ja metabolisen oireyhtymän riskiä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Diabetesliiton lääkärineuvoston ja Suomen Gynekologiyhdistys ry:n asettama työryhmä

Risto Kaaja (pj.)

Heidi Alenius

Tarja Kinnunen

Jorma Komulainen

Nina Peränen

Tapani Rönnemaa

Jouko Saramies

Hanna Soukka

Kari Teramo

Piia Vuorela

Marja Vääräsmäki