Takaisin Tulosta

Sydämen vajaatoiminta

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä
15.2.2017

Käypä hoito -suositus «Sydämen vajaatoiminta»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Heart failure»2

Keskeinen sisältö

  • Sydämen vajaatoiminnassa hoitovalinnat nojaavat tietoon taustalla olevan sydänsairauden tyypistä, vasemman kammion supistuvuudesta ja oireyhtymän vaikeusasteesta.
  • Sydämen vajaatoiminnan diagnostiikka ja hoidon eri vaiheet edellyttävät terveydenhuollon eri portaiden yhteistyötä.
  • Systolisen sydämen vajaatoiminnan lääke- ja laitehoidosta on runsaasti tutkimusnäyttöä.
  • Diastolisessa sydämen vajaatoiminnassa tutkimusnäyttö on vähäisempää ja hoito kohdistuu ensisijaisesti syysairauden hoitoon.
  • Potilaan omahoidon tukemisella voidaan vähentää sairaalahoidon tarvetta ja parantaa elämänlaatua.
  • Liikunnan on osoitettu parantavan potilaan elämänlaatua, fyysistä suorituskykyä ja ennustetta sekä vähentävän oireilua.

Keskeiset suositukset

Diagnostiikka

Kuva 1.

Systolisessa sydämen vajaatoiminnassa (HFrEF) sydänlihaksen supistuvuus on heikentynyt sydänlihassairauden tai vaurion seurauksena. Sydän on usein laajentunut ja supistuvuushäiriön seurauksena eteenpäin pumpattu veritilavuus on pienentynyt. Diastolisessa sydämen vajaatoiminnassa (HFpEF) vasemman kammion paksuuntuminen ja jäykkyys estävät etenkin vasemman kammion laajenemisen ja diastolisen täyttymisen, mikä pienentää iskutilavuutta ja aiheuttaa verentungosta ja paineen nousua ”ylävirtaan”. Sininen nuoli edustaa kuvassa laskimoverta ja punaiset nuolet happeutunutta verta.

Copyright: Duodecim / Käypä hoito

Hoito

Äkillinen sydämen vajaatoiminta

Hoidon järjestäminen ja seuranta

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä

Jyri Lommi (pj.)

Tuula Heinänen

Jorma Kokkonen

Johan Lassus

Kirsi Majamaa-Voltti

Eero Mervaala

Heikki Miettinen

Pirjo Mustonen

Markku Pentikäinen

Heikki Ukkonen