Lausuntokierros vaikuttaa Käypä hoito -suosituksiin

UUTISET 08.11.2021

Käypä hoito -suositukset – niin uudet kuin päivitetyt – käyvät ennen julkaisua lausuntokierroksella. Tällä pyritään varmistamaan, että terveydenhuollon eri toimijoiden näkökulmat tulevat huomioiduiksi Käypä hoito -suosituksissa.

Lausunnoilla oleva suositus:

  • Astma 8.–29.11.2021

Lausuntoja pyydetään useilta tahoilta – aina muutamista kymmenistä noin sataan – ja vastauksia saadaan useimmiten joitakin kymmeniä. Lausujat ovat suositusaiheen asiantuntijoita, muita aiheen piirissä toimivia ja potilasjärjestöjen edustajia. Lausuntokierros kestää pääsääntöisesti kolme viikkoa, loma-aikoina kuusi viikkoa.

Julkaisemme lausuntokierrokselle lähteneitä suositusluonnoksia myös Terveysportissa, josta ne löytyvät Lääkärin tietokantojen kautta Hoitosuositukset ja hoito-ohjeet nimisestä tietokannastaan (vaatii käyttöoikeuden).

Lausuntokierroksen jälkeen työryhmä käsittelee lausunnot, ja suositusta muokataan ja täsmennetään tarvittaessa lausuntojen pohjalta.

Mahdolliset lisätiedustelut: kaypahoito@duodecim.fi