Takaisin

ENE-dieetin sisältävän painonhallintaohjelman vaikutus painoon

Näytönastekatsaukset
Aikuisten lihavuus -työryhmä
28.12.2010

Näytön aste: A

ENE-dieetillä laihtuu 8–16 viikon aikana keskimäärin 15–21 kg. 1 tai 2 vuotta kestävän laihdutusohjelman lopussa tai alle vuoden pituisen ohjelman 1-vuotisseurannassa laihtuminen (ohjelman läpikäyneillä) vaihtelee (keskimäärin 8.6–14.2 kg). Laihtumistulos 1–2 vuoden kohdalla pienissä aineistoissa ei eroa ohjelmista, joissa on käytetty vähäenergiaista ruokavaliota painonlaskun aikaansaamiseksi.

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Wadden TA, Stunkard AJ. Controlled trial of very l...»1 59 lihavaa potilasta (keskimäärin 89 % liikapainoa, 50 naista, 9 miestä) hoidettiin joko ENE-dieetillä, käyttäytymisterapialla tai näiden yhdistelmähoidolla ryhmissä. Potilaat rekrytoitiin lehti-ilmoituksella. Satunnaistaminen oli stratifioitu liikapainon mukaan. Hoidon keskeytti 9 (15.3 %), ei eroa ryhmien välillä. Ohjelman (ryhmätapaamiset) lopussa painonlasku oli keskimäärin 14.1 kg (4 kk, ENE-dieetti), 14.3 kg (6 kk, käyttäytymisterapia) ja 19.3 kg (6 kk, yhdistelmähoito); yhdistelmähoito oli merkittävästi parempi kuin kaksi muuta hoitoa (p<0.05). Vuoden kuluttua keskimääräinen painonlasku oli 4.6 kg (ENE-dieetti), 9.5 kg (käyttäytymisterapia) ja 12.9 kg (yhdistelmähoito). Yhdistelmähoito oli merkittävästi parempi kuin ENE-dieetti yksin (p<0.05). Merkittävästi useampi potilas käyttäytymisterapiaryhmässä (44 %, n=7) säilytti painonsa 2 kg:n sisällä ohjelman loppupainosta vuoden kuluttua hoidosta kuin yhdistelmähoidossa olleet (29 %, n=5, p<0.01). Kaksi potilasta jäi tavoittamatta, molemmat yhdistelmähoidossa. Depressio väheni merkittävästi käyttäytymisohjauksessa ja yhdistelmähoidossa, mutta ei ENE-ryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Wadden TA, Foster GD, Letizia KA. One-year behavio...»2 49 lihavaa naista hoidettiin 52 viikon käyttäytymisterapia ohjelmalla (viikoittaiset ryhmätapaamiset) johon liittyi joko 1 200 kcal/pv dieetti (n=21, BMI 38.8, ikä 43 vuotta) tai 16 viikon ENE-jakso jonka jälkeen 1 200 kcal/pv dieetti (n=28, BMI 40, ikä 36.8 vuotta; tähän otettiin enemmän potilaita peläten suurempaa keskeytysten määrää). Tämän jälkeen oli 26 viikon painonhallintavaihe (tapaamiset joka toinen viikko). Potilaat rekrytoitiin lehti-ilmoituksella. 24 % keskeytti, ei eroa ryhmien välillä. Painonlasku oli viikolla 26 11.9 kg 1 200 kcal:n ryhmässä ja 21.5 kg ENE-ryhmässä, p<0.001, ja viikolla 72: 12.2 kg vs 10.9 kg vastaavasti, ohjelman läpikäyneiden tulokset, ei eroa ryhmien välillä. Raportoitu ahmiminen väheni molemmissa ryhmissä hoidon aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Pieni aineisto, suuri keskeyttäneiden määrä, vain ohjelman läpikäyneet analysoitiin.

Ruotsalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Torgerson JS, Lissner L, Lindroos AK ym. VLCD plus...»3 113 erittäin lihavaa potilasta (BMI 40.4 ± 4 kg/m2, 39 miestä ja 74 naista, ikä 47.1 ± 6.2) hoidettiin joko 2 vuotta ravitsemus + käyttäytymisterapiassa, joka sisälsi 12 viikon ENE-jakson alussa, tai 2 vuotta pelkällä ravitsemus- (yksilöllinen 1 200–1 800 kcal:n saanti) + käyttäytymisterapialla. Potilaat oli saatu ruotsalaisen SOS-tutkimuksen konservatiivisen hoitohaaran potilaista. Ryhmätapaamisia oli 2–4 viikon välein. 26 (23 %) keskeytti hoidon, ryhmien välillä ei eroa. Hoidon lopussa ohjelman läpikäyneiden painonlasku oli 9.2 kg/7.4 % (ENE-ryhmä) ja 6.3 kg/5.4 % (ei ENE-ryhmä), ei tilastollista eroa ryhmien välillä. Painonlasku miehillä ENE-ryhmässä oli 15.5 kg ja ei-ENE-ryhmässä 5.3 kg (p=0.05).

Saman tutkimuksen jatkoseurannassa «Torgerson JS, Lissner L, Lindroos AK ym. VLCD plus...»3 tarjottiin kaikille 2 vuotta mukana olleille (n=87) mahdollisuutta jatkaa hoidossa vielä 2 vuotta. 55 potilasta osallistui yhteensä 4 vuoden ohjelmaan. 4 vuoden kohdalla ENE-ryhmän painonlasku oli 7.6 kg (SD 12.2 kg) ja ei-ENE -ryhmässä 6.3 kg (SD 8.5 kg), ryhmien välillä ei eroa. Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen painonlasku ja osallistumisen määrä korreloivat, mitä suurempi painonlasku, sitä enemmän osallistumiskertoja (p<0.01).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Potilaat kuuluivat SOS-tutkimuksen seurantaryhmään mikä voi vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Wing RR, Marcus MD, Salata R ym. Effects of a very...»4 36 lihavaa tyypin 2 diabeetikkoa (26 naista, 10 miestä) hoidettiin joko pelkällä käyttäytymisterapialla (BMI 38 kg/m2, ikä 52 vuotta) tai käyttäytymisterapian ja kahdeksan viikon ENE-yhdistelmällä (BMI 37 kg/m2, ikä 51 vuotta). Tutkimuksessa oli 20 viikon hoito ja yhden vuoden seuranta. 9 % (n=3) keskeytti. Hoidon lopussa ENE-ryhmän painonlasku on merkittävästi suurempi, 18.6 kg vs 10.1 kg (p<0.003), vuoden kuluttua ryhmien välillä ei ollut eroa, 8.6 kg vs 6.8 kg. HBA1c oli merkittävästi pienempi vuoden kohdalla ENED-ryhmässä (9.2 % vs 11.8 %, p=0.001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Pieni aineisto

Yhdysvaltalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Wing RR, Blair E, Marcus M ym. Year-long weight lo...»5 93 tyypin 2 diabeetikkoa (60 naista, 33 miestä) hoidettiin 50 viikon ohjelman aikana joko 1 200 kcal/pv dieetillä (BMI 38 kg/m2, ikä 51 vuotta) tai ohjelmalla joka sisälsi myös kaksi 12 viikon ENE-jaksoa (BMI 37 kg/m2, ikä 52 vuotta). 15 % keskeytti 1 200 kcal/pv:n ryhmässä ja 16 % ryhmässä, jossa oli ENE-dieetti käytössä. Hoidon lopussa (50 viikkoa) ohjelman läpikäyneiden painonlasku oli 10.5 kg (1 200 kcal/pv ryhmä) ja 14.2 kg (2 ENED-jaksoa) (p=0.057). Jälkimmäisessä ryhmässä painonlasku tapahtui ensimmäisen ENE-jakson aikana. Diabeteslääkitys keskeytettiin hoidon alussa ja aloitettiin uudestaan kun paastoglukoosi nousi >13.3 mmol/l:n: ENE-ryhmä oli merkittävästi pitempään ilman lääkehoitoa (p<0.05). 2-vuotiskontrollissa (78 % osallistui) painonlasku oli 5.7 (SD 7.9) kg 1 200 kcal/pv ryhmässä ja 7.2 (SD 8.0) kg ENE-ryhmässä, ryhmien välillä ei tilastollista eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ruotsalaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Ryttig KR, Flaten H, Rössner S. Long-term effects ...»6 81 lihavaa potilasta (BMI 37.7, 54 % naisia) hoidettiin joko dieetillä (1 600 kcal/pv) koko ohjelman (ryhmä A) tai ENE-dieetillä (420 kcal/pv) kaksi ensimmäistä kuukautta, jonka jälkeen tämä ryhmä rerandomoitiin niukkaenergiaiselle dieetille (1 600 kcal/pv) (ryhmä B) ja niukkaenergiaiselle dieetille, joka sisälsi 240 kcal:a ENE-valmistetta illalla nautittavaksi (ryhmä C). 48 % keskeytti hoidon, ei eroa ryhmien välillä. Koko hoidon pituus oli 28 kuukautta, tapaamisten määrä epäselvä. Ohjelman läpikäyneiden painonlasku ohjelman lopussa oli 7 % (ryhmä A), 10 % (ryhmä B) ja 9.5 % (ryhmä C) lähtöpainosta, ei tilastollista eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Suuri keskeyttäneiden määrä, vain hoidon läpikäyneet analysoitiin.

Kirjallisuutta

 1. Wadden TA, Stunkard AJ. Controlled trial of very low calorie diet, behavior therapy, and their combination in the treatment of obesity. J Consult Clin Psychol 1986;54:482-8 «PMID: 3528252»PubMed
 2. Wadden TA, Foster GD, Letizia KA. One-year behavioral treatment of obesity: comparison of moderate and severe caloric restriction and the effects of weight maintenance therapy. J Consult Clin Psychol 1994;62:165-71 «PMID: 8034818»PubMed
 3. Torgerson JS, Lissner L, Lindroos AK ym. VLCD plus dietary and behavioural support versus support alone in the treatment of severe obesity. A randomised two-year clinical trial. Int J Obes Relat Metab Disord 1997;21:987-94 «PMID: 9368821»PubMed
 4. Wing RR, Marcus MD, Salata R ym. Effects of a very-low-calorie diet on long-term glycemic control in obese type 2 diabetic subjects. Arch Intern Med 1991;151:1334-40 «PMID: 2064484»PubMed
 5. Wing RR, Blair E, Marcus M ym. Year-long weight loss treatment for obese patients with type II diabetes: does including an intermittent very-low-calorie diet improve outcome? Am J Med 1994;97:354-62 «PMID: 7942937»PubMed
 6. Ryttig KR, Flaten H, Rössner S. Long-term effects of a very low calorie diet (Nutrilett) in obesity treatment. A prospective, randomized, comparison between VLCD and a hypocaloric diet+behavior modification and their combination. Int J Obes Relat Metab Disord 1997;21:574-9 «PMID: 9226488»PubMed