Takaisin

Tupakka leukoplakioiden ja suusyövän vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Marja Pöllänen ja Stina Syrjänen
22.5.2019

Näytön aste: A

Tupakointi lisää leukoplakioiden ja suusyövän vaaraa.

WHO:n systemoitu katsaus «WHO monograph on tobacco cessation and oral health...»1 vuosina 2005–2015 julkaistuista tutkimuksista selvitti tupakoinnin yhteyttä suusyöpään ja suun leukoplakioihin (yhteensä 26 tutkimusta) sekä parodontiittiin (6 tutkimusta). Lisäksi 9 artikkelia tutki tupakoinnin yhteyttä hampaiden menetykseen.

Meta-analyysissä (n = 369 799) todettiin, että suusyövän ja leukoplakioiden vetosuhde (OR) oli tupakoitsijoilla 5,64 (95 % luottamusväli 4,24–7,51).

 • Tutkimuksen laatu: hyvä
 • Sovellettavuus: hyvä

Haastattelututkimus «Moreno-López LA, Esparza-Gómez GC, González-Navarr...»2, 75 suusyöpäpotilasta ja 150 verrokkia Madridista. Jos henkilö tupakoi 6–20 savuketta päivässä, vaara (OR) saada suusyöpä oli 3,1-kertainen (95 % luottamusväli 1,5–6,5) tupakoimattomaan verrattuna. Yli 20 savuketta päivässä nosti vaaran 12,6-kertaiseksi (95 % luottamusväli 5,7–27,8).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: tasokas

Tutkimukseen «Lewin F, Norell SE, Johansson H ym. Smoking tobacc...»3 otettiin mukaan vuosina 1988–90 Etelä-Ruotsin ja Tukholman alueella asuvat 40–79-vuotiaat henkilöt. Alueen väestöpohja oli 2 miljoonaa. Valittuna ajankohtana todettiin 605 pään ja kaulan alueen syöpää. Suusyöpäpotilaita oli kaikkiaan 128, ja heille lähetettiin kyselylomakkeet. Verrokit (756) valittiin vakioituna satunnaisotoksena henkilörekistereistä.

Tupakoitsijoiden vaara sairastua suusyöpään oli 4,9 (95 % luottamusväli 2,6–9,2). Jos tupakointi oli jatkunut yli 45 vuotta, vaara oli 6,3 (95 % luottamusväli 3,2–12,4).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Monikeskus-tapausverrokkitutkimus «Lee YC, Marron M, Benhamou S ym. Active and involu...»4 käsitti 2 103 ylempien hengitysteiden levyepiteelisyöpää sairastavaa potilasta ja 2 221 verrokkia kymmenestä Euroopan maasta. Verrattaessa tupakoimattomiin tupakka lisäsi suusyövän vaaraa 5,83-kertaiseksi (95 % luottamusväli 4,50–7,54). Myös passiiviselle tupakoinnille altistuminen lisäsi tupakoimattomien vaaraa tälle syövälle 1,6-kertaisesti (95 % luottamusväli 1,04–2,46).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kirjallisuutta

 1. WHO monograph on tobacco cessation and oral health integration. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. ISBN 978-92-4-151267-1
 2. Moreno-López LA, Esparza-Gómez GC, González-Navarro A ym. Risk of oral cancer associated with tobacco smoking, alcohol consumption and oral hygiene: a case-control study in Madrid, Spain. Oral Oncol 2000;36:170-4 «PMID: 10745168»PubMed
 3. Lewin F, Norell SE, Johansson H ym. Smoking tobacco, oral snuff, and alcohol in the etiology of squamous cell carcinoma of the head and neck: a population-based case-referent study in Sweden. Cancer 1998;82:1367-75 «PMID: 9529030»PubMed
 4. Lee YC, Marron M, Benhamou S ym. Active and involuntary tobacco smoking and upper aerodigestive tract cancer risks in a multicenter case-control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009;18:3353-61 «PMID: 19959682»PubMed