Takaisin

Ryhmäohjauksen onnistumistekijöitä tupakoinnin lopettamisessa

Näytönastekatsaukset
Tiina Kortteisto
19.6.2018

Näytön aste: B

Eri ryhmänohjausmenetelmien välillä ei ilmeisesti ole eroa tupakoinnin lopettamisen onnistumisessa.

Systemaattinen Cochrane-katsaus «Stead LF, Carroll AJ, Lancaster T. Group behaviour...»1 kävi läpi 66 satunnaistettua tutkimusta, joissa tutkittiin ryhmäohjausta tupakoinnin lopettamisessa (ks. «Ryhmäohjaus on tupakasta vieroituksessa yhtä tehokas kuin intensiivinen yksilöohjaus ja tehokkaampi kuin opasmateriaali tai lyhyt yksilöohjaus.»A). Seuranta-aika oli vähintään 6 kuukautta. Osallistujat olivat aikuisia, ja uusimmat tutkimukset vuodelta 2016. Katsauksessa vertailtiin ryhmäohjauksen erityyppisten sisältöjen vaikutusta lopettamistuloksiin. Tähän kokonaisuuteen kuuluvista tutkimuksista eroteltiin taitojen opetteluun (9 tutkimusta, N = 1 599), mielialan hallintaan (7 tutkimusta, N = 1 367), ryhmädynamiikan muokkaukseen (4 tutkimusta, N = 702) ja sekalaisiin sisältöihin (7 tutkimusta, N = 351) perustuvat interventiot omiksi ryhmikseen, joille tehtiin meta-analyysit.

Ryhmäohjelmien, jotka sisälsivät kognitiivisten ja käyttäytymistaitojen parantamiseen tähtääviä osia, ei havaittu olevan tehokkaampia kuin ohjelmat ilman näitä komponentteja. Meta-analyysien tulokset: taitojen opetteluun perustuvat ryhmät vs. tavalliset ryhmät (RR 1,16; 95 % luottamusväli 0,98–1,37), mielialan hallintaan perustuvat ryhmät vs. tavalliset ryhmät (RR 1,05; 95 % luottamusväli 0,84–1,32) ja ryhmädynamiikan muokkaukseen perustuvat ryhmät vs. kontrolliryhmät (RR 1,13; 95 % luottamusväli 0,87–1,46).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentti: Ryhmäohjaus on usein räätälöity juuri kyseessä olevalle ryhmälle, joten tulosten yleistettävyys on siksi heikko ja vertailtavuus vaikeaa. Ryhmäohjauksessa myös ohjauksen kesto, terapeutin ominaisuudet ja ohjaustyyli voivat vaikuttaa tuloksiin ja vaikeuttaa tehon arviointia. Tarvitaan lisää tutkimuksia, jotta voidaan luotettavalla tavalla vertailla eri ryhmämuotoja niiden sisällön, vetäjän tai keston mukaan.

Kirjallisuutta

  1. Stead LF, Carroll AJ, Lancaster T. Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev 2017;3:CD001007 «PMID: 28361497»PubMed