Takaisin

Syvän laskimotukoksen kotihoidon turvallisuus ja taloudellisuus

Näytönastekatsaukset
Elina Armstrong
8.5.2015

Näytön aste: A

Komplisoitumattoman SLT:n kotihoito on yhtä turvallista mutta kustannuksiltaan edullisempaa kuin sairaalahoito, ja suurin osa SLT-potilaista voidaan hoitaa antikoagulaatiohoidon aloituksen jälkeen kotona. Munuaisten vajaatoimintaa tai muuta vaikeaa perustautia sairastavan alkuhoito on turvallisinta toteuttaa sairaalassa.

Cochrane-katsauksessa «Schraibman IG, Milne AA, Royle EM. Home versus in-...»1, «»1 todetaan kahden satunnaistetun kontrolloidun tutkimuksen osoittavan, että sekä koti- että sairaalahoito ovat yhtä turvallisia.

Samaa ovat näyttäneet useat yksittäiset tutkimukset, joiden mukaan noin 80 % potilaista voidaan turvallisesti hoitaa kotona. Avohoidon sairaalahoitoa pienempien kulujen takia taloudellinen säästö on eri tutkimusten mukaan ollut tasoa 50–60 % «Eikelboom J, Baker R. Routine home treatment of de...»2, «Melin J, Koskinen P, Naukkarinen V. Alaraajan syvä...»3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Schraibman IG, Milne AA, Royle EM. Home versus in-patient treatment for deep vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD003076 «PMID: 11406067»PubMed
  2. Eikelboom J, Baker R. Routine home treatment of deep vein thrombosis. BMJ 2001;322:1192-3 «PMID: 11358756»PubMed
  3. Melin J, Koskinen P, Naukkarinen V. Alaraajan syvän laskimotukoksen kotihoito. Duodecim 2001;117:2627-30 «PMID: 12183825»PubMed