Takaisin

Ruoka-allergiaan liittyvät iho-oireet

Näytönastekatsaukset
Sanna Poikonen
18.8.2014

Näytön aste: A

Ruoka-allergiaan liittyviä iho-oireita ovat vähintään keskivaikea atooppinen ekseema, nokkosihottuma ja angioödeema.

Saarinen ja Savilahti seurasivat «Saarinen KM, Savilahti E. Infant feeding patterns ...»1 prospektiivisesti 6 209 vastasyntynyttä mahdollisten maidosta aiheutuvien allergiaoireiden toteamiseksi. Keskimäärin 6,7 kuukauden iässä 118 lapsella (1,9 %) oli avoin positiivinen maitoaltistus. IgE-vasta-ainetaso maidolle oli positiivinen 75 altistuspositiivisella lapsella. Heistä 76 %:lle tuli välitön ihoreaktio (urtikaria tai eryteema) ja 28 %:lla atooppinen ekseema oireena altistuksesta. 43 altistuspositiivisella lapsella IgE-vasta-ainetaso maidolle oli negatiivinen, ja heistä 9 %:lla oli oireena altistuksessa urtikaria tai eryteema ja 72 %:lla atooppinen ekseema. Anamneesin perusteella maitoallergiasta johtuvat oireet alkoivat lähes kaikilla altistuspositiivisilla lapsilla 2–3 kuukauden iässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Høst ja Halken seurasivat «Høst A, Halken S. A prospective study of cow milk ...»2 yliopistosairaalassa vuoden ajan 1 749 vastasyntyneen kohorttia maitoallergian kehittymisen suhteen. 117 (6,7 %) lapsella oli oireita, jotka viittasivat maitoallergiaan. 39 (2,2 %) lapsella maitoaltistus oli positiivinen.

Maitoaltistuksessa 25 (64 %) lapselle tuli iho-oireita (22:lle atooppisen ekseeman paheneminen, 6:lle urtikaria ja 4:lle atooppinen ekseema sekä urtikaria), 23 (59 %) lapselle vatsaoireita ja 13 (33 %) lapselle hengitystieoireita.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Rancé ym. suorittivat prospektiivisen tutkimuksen «Rancé F, Kanny G, Dutau G ym. Food hypersensitivit...»3kahdessa yliopistollisessa sairaalassa, jossa 703:lla potilaalla oli altistuksella varmistettu ruoka-allergia. Tästä joukosta 544 lasta tutkittiin tarkemmin (58 % oli alle 3-vuotiaita) analysoimalla ihopistotesti- sekä spesifit IgE-vasta-aine- ja altistustulokset eri ruoka-aineille.

Näistä lapsista 50,5 %:lla ruoka-allergian oireena oli atooppinen ekseema, 30 %:lla oli urtikaria tai angioödeema ja 9 % astma.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Verstege ym. tutkivat «Verstege A, Mehl A, Rolinck-Werninghaus C ym. The ...»4 yliopistosairaalassa retrospektiivisesti 385 peräkkäistä lasta maito-, kananmuna-, soija- ja vehnäallergian suhteen. Tutkituista lapsista 335 (87 %) oli atooppinen ekseema. Lapsille tehtiin yhteensä 735 ruoka-altistusta, joista 552 (75 %) tehtiin kaksoissokkona ja lumekontrolloituna. Kaikista altistuksista positiivisia oli 312.

Välittömiä oireita, kuten urtikariaa ja vatsaoireita, ilmeni 67 %:ssa, atooppisen ekseeman pahenemista 14 %:ssa sekä välittömiä että viivästyneitä oireita 19 %:ssa positiivisista altistuksista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Breuer ym. tutkivat «Breuer K, Heratizadeh A, Wulf A ym. Late eczematou...»5 yliopistosairaalassa 64 atooppista ekseemaa sairastavaa lasta (1–10-vuotiaita) retrospektiivisesti maidosta, kananmunasta, vehnästä tai soijasta aiheutuvien oireiden havaitsemiseksi. Potilaille oli tehty yhteensä 106 kaksoissokkoa, lumekontrolloitua ruoka-altistusta, joista positiivisia oli 49 (46 %).

Välittömiä oireita (urtikaria) esiintyi 43 %:ssa, atooppisen ekseemanpahenemista 12 %:ssa ja välittömiä että viivästyneitä oireita 45 %:ssa positiivisista altistuksista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti

Lievä atooppinen ekseema ei ole ruoka-allergian oire. Lisätietoa aiheesta, ks. Käypä hoito -suositus «Atooppinen ekseema»1.

Kirjallisuutta

 1. Saarinen KM, Savilahti E. Infant feeding patterns affect the subsequent immunological features in cow's milk allergy. Clin Exp Allergy 2000;30:400-6 «PMID: 10691899»PubMed
 2. Høst A, Halken S. A prospective study of cow milk allergy in Danish infants during the first 3 years of life. Clinical course in relation to clinical and immunological type of hypersensitivity reaction. Allergy 1990;45:587-96 «PMID: 2288394»PubMed
 3. Rancé F, Kanny G, Dutau G ym. Food hypersensitivity in children: clinical aspects and distribution of allergens. Pediatr Allergy Immunol 1999;10:33-8 «PMID: 10410915»PubMed
 4. Verstege A, Mehl A, Rolinck-Werninghaus C ym. The predictive value of the skin prick test weal size for the outcome of oral food challenges. Clin Exp Allergy 2005;35:1220-6 «PMID: 16164451»PubMed
 5. Breuer K, Heratizadeh A, Wulf A ym. Late eczematous reactions to food in children with atopic dermatitis. Clin Exp Allergy 2004;34:817-24 «PMID: 15144477»PubMed