Takaisin

Moniammatillinen biopsykososiaalinen kuntoutus epäspesifissä kroonisessa alaselkäkivussa

Näytönastekatsaukset
Timo Pohjolainen ja Antti Malmivaara
30.6.2014

Näytön aste: A

Moniammatillinen biopsykososiaalinen kuntoutus, johon liittyy toiminnallinen harjoittelu, parantaa toimintakykyä, lisää kroonisessa selkäkivussa työhön osallistumista, työtoimintaa, elämänlaatua ja vähentää ilmeisesti kipua.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «van Geen JW, Edelaar MJ, Janssen M ym. The long-te...»1 tutkittiin moniammatillisen kuntoutuksen vaikutuksen kestoa ei-spesifistä alaselkäkipua sairastavilla potilailla. Moniammatillisella kuntoutustiimillä tarkoitetaan ryhmää, johon kuuluu fysio- ja toimintaterapeutti, psykologi ja lääkäri.

Katsaukseen löytyi 10 tutkimusta, joista viisi oli korkea- ja viisi heikkotasoisia. Lähteinä olivat Medline, Embase, Cochrane Controlled Trial Register, Pubmed ja Psychlit sekä manuaalisesti löydetyt katsaukset ja tutkimukset. Tutkimuksissa oli yhteensä 1 958 potilasta. Interventioissa oli 2–4 elementtiä (fyysinen, psykologinen, opetuksellinen ja sosiaalinen). Kuntoutus perustui erityisesti fyysiseen ja psykologiseen (behavioraalis-kognitiivinen) harjoitteluun, johon liittyi myös opetuksellisia ja sosiaalisia harjoituksia.

Päätulostulosmittareina olivat työhön osallistuminen, kivun intensiteetti, elämänlaatu ja toimintakyky. Muita mittareita olivat kontaktit terveydenhuoltoon, sairauspoissaolot, kipulääkkeiden käyttö, harrastustoiminta, ahdistuneisuus, depressio, liikunta ja päivittäisiin toimintoihin osallistuminen.

Kaikissa korkeatasoisissa tutkimuksissa vähintään yhdessä neljästä tulosmittarista oli positiivinen tulos. Moniammatillinen biopsykososiaalinen kuntoutus lisäsi työhön osallistumista ja työtoimintaa sekä elämänlaatua mutta ei vaikuttanut koettuun kipuun ja toiminnalliseen tilaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. van Geen JW, Edelaar MJ, Janssen M ym. The long-term effect of multidisciplinary back training: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2007;32:249-55 «PMID: 17224822»PubMed