Takaisin

Aivovamman jälkeen aloitettu ennaltaehkäisevä epilepsialääkitys

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen ja Jorma Komulainen
27.2.2019

Näytön aste: A

Aivovamman jälkeen aloitettu epilepsialääkitys estää akuutteja symptomaattisia epileptisiä kohtauksia, mutta ei estä aivovamman jälkeisen epilepsian kehittymistä; näin ollen sen käyttö on akuuttivaiheen jälkeen tarpeetonta.

Cochrane-katsaus «Schierhout G, Roberts I. Anti-epileptic drugs for ...»1, jossa kohteena oli 6 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, ja johon tuli mukaan 1 218 potilasta. Katsauksen lähteinä olivat muun muassa MEDLINE-tietokanta, Cochrane Epilepsy Group's trial register ja Cochrane Central Register of Controlled Trials ja lääkkeiden valmistajilta saadut tiedot.

Suhteellinen vaara RR (95 % Iuottamusväli) varhaisten kohtausten estolle oli 0,34 (0,21–0,54) eli jokaista hoidettua 100 potilasta kohden 10 tuli hoidettua kohtauksettomaksi ensimmäisen viikon aikana.

Epilepsian riski oli kuitenkin 1,28 (0,90–1,81) eli lääkehoito ei estänyt myöhempiä kohtauksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Tuoreempaan Cochrane-katsaukseen «Thompson K, Pohlmann-Eden B, Campbell LA ym. Pharm...»2 otettiin mukaan 10 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta (2326 potilasta), joissa selvitettiin aivovamman jälkeisen epilepsialääkityksen kykyä estää varhaisia kohtauksia ja epilepsiaa. Epilepsialääkkeet (fenytoiini tai karbamatsepiini) vähensivät riskiä varhaisille kohtauksille (RR 0,42; 95% CI 0,23-0,73) mutta eivät myöhempää epilepsiaa (RR 0,91; 95% CI 0,57-1,46).

Tutkimuksen laatu: tasokas

Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

Näyttöä tarvitaan lisää akuuttivaiheen käytöstä, sillä näiden tutkimusten mukaan lääkehoidosta ei ollut hyötyä myöskään kuolleisuuden vähentämisessä tai neurologisen vammautumisen asteen vähenemisen suhteen.

Kirjallisuutta

  1. Schierhout G, Roberts I. Anti-epileptic drugs for preventing seizures following acute traumatic brain injury. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD000173 «PMID: 11687070»PubMed
  2. Thompson K, Pohlmann-Eden B, Campbell LA ym. Pharmacological treatments for preventing epilepsy following traumatic head injury. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD009900 «PMID: 26259048»PubMed