Takaisin

Karbamatsepiini paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: A

Karbamatsepiini on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazep...»1 (abstrakti «»1, katsaus «»2). Kohteena alun perin yhdeksän satunnaistettua karbamatsepiinia ja fenytoiinia paikallisalkuisessa epilepsiassa ja toonis-kloonisissa kohtauksissa ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Kolmesta tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen, yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 551 potilasta (63 % kaikkiin yhdeksään tutkimukseen osallistuneista potilaista). Kahdessa tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–82-vuotiaita) ja yhdessä pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 0,97 (0,74–1,28), 12 kuukauden remissio 1,00 (0,78–1,29), aika ensimmäiseen kohtaukseen 0,91 (0,74–1,12). Karbamatsepiini ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuosia 1992–96 koskeva Cochrane-katsaus «Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»2 (abstrakti «»3, katsaus «»4). Kohteena alun perin kahdeksan satunnaistettua karbamatsepiinia ja valproaattia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Viidestä tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 1 265 potilasta (85 % kaikkiin kahdeksaan tutkimukseen osallistuneista potilaista). Kolmessa tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–83-vuotiaita) ja kahdessa pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on valproaatilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 0,97 (0,79–1,18), 12 kuukauden remissio 0,87 (0,74–1,02), aika ensimmäiseen kohtaukseen 1,09 (0,96–1,25). Karbamatsepiini ja valproaatti eivät eronneet teholtaan toisistaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Carbamaze...»3 (abstrakti «»5, katsaus «»6). Kohteena alun perin yhdeksän satunnaistettua karbamatsepiinia ja fenobarbitaalia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Neljästä tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 684 potilasta (59 % kaikkiin yhdeksään tutkimukseen osallistuneista potilaista). Kahdessa tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–82-vuotiaita) ja yhdessä pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita) ja yhdessä tutkimuksessa sekä aikuisia että lapsia (2–68-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavicaa sekä muita neurologisia lehtiä. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenobarbitaalilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 1,63 (1,23–2,15), 12 kuukauden remissio 0,87 (0,65–1,17), aika ensimmäiseen kohtaukseen 0,85 (0,68–1,05). Karbamatsepiini ja fenobarbitaali eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenobarbitaali jouduttiin lopettamaan useammin kuin karbamatsepiini.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuosia 1995–2001 koskeva Cochrane-katsaus «Gamble CL, Williamson PR, Marson AG. Lamotrigine v...»4 (abstrakti «»7, katsaus «»8). Kohteena alun perin viisi satunnaistettua karbamatsepiinia ja lamotrigiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Viidestä tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 1 384 potilasta (100 % kaikkiin viiteen tutkimukseen osallistuneista potilaista). Kolmessa tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–65-vuotiaita tai yli 12-vuotiaita) ja yhdessä kaikenikäisiä (yli 2-vuotiaita), yksi tutkimus koski vain ikääntyneitä (yli 65-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä. Muuttujien "aika lääkkeen lopettamiseen" ja "aika ensimmäiseen kohtaukseen" kohdalla vaarasuhde (HR) < 1 tarkoittaa etua lamotrigiinille ja muuttujan "remissio" kohdalla HR < 1 tarkoittaa etua karbamatsepiinille. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 0,55 (0,35–0,84), 6 kuukauden remissio 0,92 (0,82–1,04), aika ensimmäiseen kohtaukseen 1,14 (0,92–1,43). Karbamatsepiini ja lamotrigiini eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta karbamatsepiini jouduttiin keskeyttämään useammin kuin lamotrigiini.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazep...»1: Systemoitu katsaus

«Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»2: Tekijät havaitsivat, että kahdessa mukana olleessa tutkimuksessa oli huomattava määrä yli 30-vuotiaita aikuisia, joilla oli diagnosoitu yleistynyt epilepsia ja on todennäköistä, että näissä tutkimuksissa oli huomattava määrä virheellisesti luokiteltuja potilaita, mikä vaikuttanee tuloksiin.

«Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Carbamaze...»3: Systemoitu katsaus

«Gamble CL, Williamson PR, Marson AG. Lamotrigine v...»4: Systemoitu katsaus; seuranta-aika teholle on liian lyhyt (6 kuukautta), mutta varmaa tietoa lamotrigiinin karbamatsepiinia vastaavasta tehosta ei ole.

Kirjallisuutta

 1. Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD001911 «PMID: 12076427»PubMed
 2. Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazepine versus valproate monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD001030 «PMID: 10908558»PubMed
 3. Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Carbamazepine versus phenobarbitone monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2003;1:CD001904 «PMID: 12535420»PubMed
 4. Gamble CL, Williamson PR, Marson AG. Lamotrigine versus carbamazepine monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD001031 «PMID: 16437428»PubMed