Takaisin

Karbamatsepiini paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen ja Jorma Komulainen
27.2.2020

Näytön aste: A

Karbamatsepiini on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazep...»1. Kohteena alun perin 9 satunnaistettua karbamatsepiinia ja fenytoiinia paikallisalkuisessa epilepsiassa ja toonis-kloonisissa kohtauksissa ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 3 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen, yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 551 potilasta (63 % kaikkiin yhdeksään tutkimukseen osallistuneista potilaista). 2 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–82-vuotiaita) ja 1 tutkimuksessa pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 0,97 (0,74–1,28), 12 kuukauden remissio 1,00 (0,78–1,29), aika 1. kohtaukseen 0,91 (0,74–1,12).

Karbamatsepiini ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan.

Tutkimuksen laatu: tasokas

Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Samasta aiheesta on vuonna 2019 julkaistu yksilötason dataa analysoiva Cochrane-katsaus, jossa niin ikään ei ollut tehoeroa karbamatsepiinin ja fenytoiinin välillä. «Nevitt SJ, Marson AG, Tudur Smith C. Carbamazepine...»5 Yksilötason tiedot analyysiin saatiin neljästä RCT-tutkimuksesta (595 potilasta).

Vuosia 1992–96 koskeva Cochrane-katsaus «Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»2. Kohteena alun perin 8 satunnaistettua karbamatsepiinia ja valproaattia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 5 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 1 265 potilasta (85 % kaikkiin 8 tutkimukseen osallistuneista potilaista). 3 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–83-vuotiaita) ja 2 tutkimuksessa pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on valproaatilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 0,97 (0,79–1,18), 12 kuukauden remissio 0,87 (0,74–1,02), aika 1. kohtaukseen 1,09 (0,96–1,25).

Karbamatsepiini ja valproaatti eivät eronneet teholtaan toisistaan.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Carbamaze...»3. Kohteena alun perin 9 satunnaistettua karbamatsepiinia ja fenobarbitaalia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 4 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 684 potilasta (59 % kaikkiin yhdeksään tutkimukseen osallistuneista potilaista). 2 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–82-vuotiaita), 1 tutkimuksessa pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita) ja 1 tutkimuksessa sekä aikuisia että lapsia (2–68-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavicaa sekä muita neurologisia lehtiä.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenobarbitaalilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 1,63 (1,23–2,15), 12 kuukauden remissio 0,87 (0,65–1,17), aika 1. kohtaukseen 0,85 (0,68–1,05).

Karbamatsepiini ja fenobarbitaali eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenobarbitaali jouduttiin lopettamaan useammin kuin karbamatsepiini.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Samasta aiheesta on vuonna 2018 julkaistu yksilötason dataa analysoiva Cochrane katsaus «Nevitt SJ, Marson AG, Tudur Smith C. Carbamazepine...»6. Mukaan analyysiin saatiin 836 potilasta kuudesta RCT-tutkimuksesta. Karbamatsepiini hoito onnistui fenobarbitaalia paremmin mitattuna hoidossa pysymiseen (hoidosta luopuminen tehon puutteen tai haittavaikutusten vuoksi).

Vuosia 1995–2001 koskeva Cochrane-katsaus «Gamble CL, Williamson PR, Marson AG. Lamotrigine v...»4. Kohteena alun perin 5 satunnaistettua karbamatsepiinia ja lamotrigiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 5 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 1 384 potilasta (100 % kaikkiin viiteen tutkimukseen osallistuneista potilaista). 3 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–65-vuotiaita tai yli 12-vuotiaita), 1 tutkimuksessa kaikenikäisiä (yli 2-vuotiaita) ja 1 tutkimus koski vain ikääntyneitä (yli 65-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä.

Muuttujien "aika lääkkeen lopettamiseen" ja "aika ensimmäiseen kohtaukseen" kohdalla vaarasuhde (HR) < 1 tarkoittaa etua lamotrigiinille ja muuttujan "remissio" kohdalla HR < 1 tarkoittaa etua karbamatsepiinille. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 0,55 (0,35–0,84), 6 kuukauden remissio 0,92 (0,82–1,04), aika 1. kohtaukseen 1,14 (0,92–1,43).

Karbamatsepiini ja lamotrigiini eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta karbamatsepiini jouduttiin keskeyttämään useammin kuin lamotrigiini.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Samasta aiheesta on vuonna 2018 julkaistu yksilötason dataa analysoiva Cochrane-katsaus «Nevitt SJ, Tudur Smith C, Weston J ym. Lamotrigine...»7. Mukaan analyysiin saatiin 2572 potilasta yhdeksästä RCT-tutkimuksesta. Tulokset olivat saman kaltaisia tutkimuksen «Gamble CL, Williamson PR, Marson AG. Lamotrigine v...»4 kanssa. Karbamatsepiini jouduttiin lopettamaan aikaisemmin kuin lamotrigiini, vaikka lamotrigiini hoidossa ensimmäinen hoidon aikainen kohtaus ilmaantui aiemmin kuin karbamatsepiini hoidossa.

Kommentit

«Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazep...»1: Systemoitu katsaus.

«Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»2: Tekijät havaitsivat, että 2 mukana olleessa tutkimuksessa oli huomattava määrä yli 30-vuotiaita aikuisia, joilla oli diagnosoitu yleistynyt epilepsia, joten on todennäköistä, että näissä tutkimuksissa oli huomattava määrä virheellisesti luokiteltuja potilaita, mikä vaikuttanee tuloksiin.

«Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Carbamaze...»3: Systemoitu katsaus.

«Gamble CL, Williamson PR, Marson AG. Lamotrigine v...»4: Systemoitu katsaus; seuranta-aika teholle oli liian lyhyt (6 kuukautta), mutta varmaa tietoa lamotrigiinin karbamatsepiinia vastaavasta tehosta ei ole.

Kirjallisuutta

 1. Tudur Smith C, Marson AG, Clough HE ym. Carbamazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2002;:CD001911 «PMID: 12076427»PubMed
 2. Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazepine versus valproate monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2000;:CD001030 «PMID: 10908558»PubMed
 3. Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Carbamazepine versus phenobarbitone monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2003;:CD001904 «PMID: 12535420»PubMed
 4. Gamble CL, Williamson PR, Marson AG. Lamotrigine versus carbamazepine monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD001031 «PMID: 16437428»PubMed
 5. Nevitt SJ, Marson AG, Tudur Smith C. Carbamazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database Syst Rev 2019;7:CD001911 «PMID: 31318037»PubMed
 6. Nevitt SJ, Marson AG, Tudur Smith C. Carbamazepine versus phenobarbitone monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database Syst Rev 2018;10:CD001904 «PMID: 30353945»PubMed
 7. Nevitt SJ, Tudur Smith C, Weston J ym. Lamotrigine versus carbamazepine monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database Syst Rev 2018;6:CD001031 «PMID: 29952431»PubMed