Takaisin

Okskarbatsepiini paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: A

Okskarbatsepiini on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Vuotta 1997 koskeva Cochrane-katsaus «Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine ...»1 (abstrakti «»1, katsaus «»2). Kohteena alun perin kaksi satunnaistettua okskarbatsepiinia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Kahdesta tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 480 potilasta (100 % molempiin tutkimuksiin osallistuneista potilaista). Toisessa tutkimuksessa oli aikuisia (16–65-vuotiaita) ja toisessa lapsia ja nuoria (5–18-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 1,64 (1,09–2,47), 12 kuukauden remissio 0,92 (0,62–1,37), aika ensimmäiseen kohtaukseen 1,07 (0,83–1,39). Okskarbatsepiini ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenytoiini jouduttiin keskeyttämään useammin kuin okskarbatsepiini.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Systemoitu katsaus.

Kirjallisuutta

  1. Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003615 «PMID: 16625587»PubMed