Takaisin

Okskarbatsepiini paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen ja Jorma Komulainen
27.2.2020

Näytön aste: A

Okskarbatsepiini on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Vuotta 1997 koskeva Cochrane-katsaus «Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine ...»1. Kohteena alun perin 2 satunnaistettua okskarbatsepiinia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 2 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 480 potilasta (100 % molempiin tutkimuksiin osallistuneista potilaista). Toisessa tutkimuksessa oli aikuisia (16–65-vuotiaita) ja toisessa lapsia ja nuoria (5–18-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 1,64 (1,09–2,47), 12 kuukauden remissio 0,92 (0,62–1,37), aika 1. kohtaukseen 1,07 (0,83–1,39).

Okskarbatsepiini ja fenytoiini eivät eronneet teholtaan toisistaan, mutta fenytoiini jouduttiin keskeyttämään useammin kuin okskarbatsepiini.

Tutkimuksen laatu: tasokas

Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Samasta aiheesta on vuonna 2018 julkaistu yksilötason dataa analysoiva Cochrane-katsaus «Nevitt SJ, Tudur Smith C, Marson AG. Oxcarbazepine...»2. Mukaan analyysiin saatiin 480 potilasta kahdesta RCT-tutkimuksesta. Tulokset vastasivat edellisen katsauksen «Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine ...»1 tuloksia.

Kirjallisuutta

  1. Muller M, Marson AG, Williamson PR. Oxcarbazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2006;2:CD003615 «PMID: 16625587»PubMed
  2. Nevitt SJ, Tudur Smith C, Marson AG. Oxcarbazepine versus phenytoin monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database Syst Rev 2018;10:CD003615 «PMID: 30350354»PubMed