Takaisin

Valproaatti paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: A

Valproaatti on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Vuosia 1992–96 koskeva Cochrane-katsaus «Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»1 (abstrakti «»1, katsaus «»2). Kohteena alun perin kahdeksan satunnaistettua karbamatsepiinia ja valproaattia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Viidestä tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 1 265 potilasta (85 % kaikkiin kahdeksaan tutkimukseen osallistuneista potilaista). Kolmessa tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–83-vuotiaita) ja kahdessa pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on valproaatilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 0,97 (0,79–1,18), 12 kuukauden remissio 0,87 (0,74–1,02), aika ensimmäiseen kohtaukseen 1,09 (0,96–1,25). Karbamatsepiini ja valproaatti eivät eronneet teholtaan toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin...»2 (abstrakti «»3, katsaus «»4). Kohteena alun perin yksitoista satunnaistettua valproaattia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. Viidestä tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 669 potilasta (60 % kaikkiin yhteentoista tutkimukseen osallistuneista potilaista). Kahdessa tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (14–72-vuotiaita), yhdessä pelkästään lapsia (5–14-vuotiaita) ja yhdessä pelkästään iäkkäitä (61–95-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin. Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % CI) 1,10 (0,79–1,54), 12 kuukauden remissio 1,04 (0,78–1,38), aika ensimmäiseen kohtaukseen 0,92 (0,74–1,14). Fenytoiini ja valproaatti eivät eronneet teholtaan toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»1:Tekijät havaitsivat, että kahdessa mukana olleessa tutkimuksessa oli huomattava määrä yli 30-vuotiaita aikuisia, joilla oli diagnosoitu yleistynyt epilepsia ja on todennäköistä, että näissä tutkimuksissa oli huomattava määrä virheellisesti luokiteltuja potilaita, mikä vaikuttanee tuloksiin.

«Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin...»2:Systemoitu katsaus.

Kirjallisuutta

  1. Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazepine versus valproate monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD001030 «PMID: 10908558»PubMed
  2. Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin versus valproate monotherapy for partial onset seizures and generalized onset tonic-clonic seizures. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD001769 «PMID: 11687121»PubMed