Takaisin

Valproaatti paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen ja Jorma Komulainen
27.2.2020

Näytön aste: A

Valproaatti on tehokas paikallisalkuisten ja toonis-kloonisten kohtausten ensisijaislääke.

Vuosia 1992–96 koskeva Cochrane-katsaus «Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»1. Kohteena alun perin 8 satunnaistettua karbamatsepiinia ja valproaattia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 5 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 1 265 potilasta (85 % kaikkiin 8 tutkimukseen osallistuneista potilaista). 3 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (13–83-vuotiaita) ja 2 tutkimuksessa pelkästään lapsia (3–16-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on valproaatilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 0,97 (0,79–1,18), 12 kuukauden remissio 0,87 (0,74–1,02), aika 1. kohtaukseen 1,09 (0,96–1,25).

Karbamatsepiini ja valproaatti eivät eronneet teholtaan toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Vuosia 1985–96 koskeva Cochrane-katsaus «Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin...»2. Kohteena alun perin 11 satunnaistettua valproaattia ja fenytoiinia paikallisalkuiseen epilepsiaan ja toonis-kloonisiin kohtauksiin ensisijaislääkkeinä vertaillutta tutkimusta. 5 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 669 potilasta (60 % kaikkiin 11 tutkimukseen osallistuneista potilaista). 2 tutkimuksessa oli pääasiassa aikuisia (14–72-vuotiaita), 1 tutkimuksessa pelkästään lapsia (5–14-vuotiaita) ja 1 tutkimuksessa pelkästään iäkkäitä (61–95-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa, Cochrane Epilepsy Group Trial -rekisteriä, Cochrane Central Register of Controlled Trials -rekisteriä sekä ottamalla yhteyttä lääketehtaisiin ja tutkijoihin.

Vaarasuhde (HR) > 1 tarkoittaa, että tapahtuma on fenytoiinilla todennäköisempi. Aika lääkkeen lopettamiseen HR (95 % Iuottamusväli) 1,10 (0,79–1,54), 12 kuukauden remissio 1,04 (0,78–1,38), aika 1. kohtaukseen 0,92 (0,74–1,14).

Fenytoiini ja valproaatti eivät eronneet teholtaan toisistaan.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti: Samasta aiheesta on vuonna 2018 julkaistu yksilötason dataa analysoiva Cochrane-katsaus «Nevitt SJ, Marson AG, Weston J ym. Sodium valproat...»3. Mukaan analyysiin saatiin 669 potilasta viidestä RCT-tutkimuksesta. Tulokset vastaavat edellä esitetyn tutkimuksen «Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin...»2 tuloksia.

Kommentit

«Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazep...»1: Tekijät havaitsivat, että 2 mukana olleessa tutkimuksessa oli huomattava määrä yli 30-vuotiaita aikuisia, joilla oli diagnosoitu yleistynyt epilepsia, joten on todennäköistä, että näissä tutkimuksissa oli huomattava määrä virheellisesti luokiteltuja potilaita, mikä vaikuttanee tuloksiin.

«Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin...»2: Systemoitu katsaus.

Kirjallisuutta

  1. Marson AG, Williamson PR, Hutton JL ym. Carbamazepine versus valproate monotherapy for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD001030 «PMID: 10908558»PubMed
  2. Tudur Smith C, Marson AG, Williamson PR. Phenytoin versus valproate monotherapy for partial onset seizures and generalized onset tonic-clonic seizures. Cochrane Database Syst Rev 2001;4:CD001769 «PMID: 11687121»PubMed
  3. Nevitt SJ, Marson AG, Weston J ym. Sodium valproate versus phenytoin monotherapy for epilepsy: an individual participant data review. Cochrane Database Syst Rev 2018;8:CD001769 «PMID: 30091458»PubMed