Takaisin

Gabapentiini paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2020

Näytön aste: A

Gabapentiini on tehokas paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Vuosia 1990–99 koskeva Cochrane-katsaus «Marson AG, Kadir ZA, Hutton JL ym. Gabapentin add-...»1. Kohteena alun perin 7 satunnaistettua gabapentiiniä lumelääkkeeseen hoitoresistentin paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä vertaillutta tutkimusta. 2 tutkimuksesta ei voitu laskea kohtaustietoa vertailukelpoisesti. 5 tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen, yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 997 potilasta (750 aikuista, 247 lasta). Katsauksen lähteinä olivat muun muassa MEDLINE-tietokanta, Cochrane Epilepsy Group's trial register, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja lääkkeen valmistajalta saadut tiedot.

Vaarasuhde (HR) (95 % luottamusväli) yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,93 (1,37–2,71). Tutkituilla annoksilla 600–1 800 mg, gabapentiinin teho oli sitä parempi, mitä korkeampaa annosta käytettiin. Paras vaste saatiin korkeimmalla tutkitulla annoksella 1 800 mg, jolla 28,5 % (21,5–36,7) potilaista reagoi gabapentiiniin verrattuna lumelääkkeeseen, NNT-luku 6,7 (3,0–10,5). Lääkkeen keskeyttämisriski HR (95 % Iuottamusväli) lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,05 (0,68–1,61). Gabapentiinin käyttöön merkittävästi liittyviä haittavaikutuksia HR (99 % luottamusväli) olivat huimaus 2,22 (1,28–3,85), väsyneisyys 2,28 (1,15–4,52) ja uneliaisuus 2,01 (1,24–3,28).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Edellä kuvattu Cochrane-katsaus on päivitetty vuonna 2018 «Panebianco M, Al-Bachari S, Weston J ym. Gabapenti...»2, jolloin meta-analyysiin saatiin mukaan 6 satunnaistettua tutkimusta (1 206 potilasta). Tulokset eivät oleellisesti muuttuneet edellä kuvatusta.

Kommentit

Systemoitu katsaus. Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmina olivat lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa), matalat annokset ja ainoastaan 50 % kohtausvähenemän rekisteröinti eli kliinisesti merkittävimmästä päätepistetapahtumasta eli kohtauksettomuudesta ei ole tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Marson AG, Kadir ZA, Hutton JL ym. Gabapentin add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2000;:CD001415 «PMID: 10908495»PubMed
  2. Panebianco M, Al-Bachari S, Weston J ym. Gabapentin add-on treatment for drug-resistant focal epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2018;10:CD001415 «PMID: 30357813»PubMed