Takaisin

Gabapentiini paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: A

Gabapentiini on tehokas paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Vuosia 1990–99 koskeva Cochrane-katsaus «Marson AG, Kadir ZA, Hutton JL ym. Gabapentin add-...»1 (abstrakti «»1, katsaus «»2). Kohteena alun perin seitsemän satunnaistettua gabapentiiniä lumelääkkeeseen hoitoresistentin paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä vertaillutta tutkimusta. Kahdesta tutkimuksesta ei voitu laskea kohtaustietoa vertailukelpoisesti. Viidestä tutkimuksesta saatiin käyttöön alkuperäinen, yksittäisiä potilaita koskeva tieto yhteensä 997 potilasta (750 aikuista, 247 lasta). Katsauksen lähteinä olivat muun muassa MEDLINE-tietokanta, Cochrane Epilepsy Group's trial register, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja lääkkeen valmistajalta saadut tiedot.

Vaarasuhde (HR) (95 % luottamusväli CI) yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,93 (1,37–2,71). Tutkituilla annoksilla 600–1 800 mg, gabapentiinin teho oli sitä parempi, mitä korkeampaa annosta käytettiin. Paras vaste saatiin korkeimmalla tutkitulla annoksella 1 800 mg, jolla 28,5 % (21,5–36,7) potilaista reagoi gabapentiiniin verrattuna lumelääkkeeseen, NNT-luku 6,7 (3,0–10,5). Lääkkeen keskeyttämisriski HR (95 % CI) lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,05 (0,68–1,61). Gabapentiinin käyttöön merkittävästi liittyviä haittavaikutuksia HR (99 % CI) olivat: huimaus 2,22 (1,28–3,85), väsyneisyys 2,28 (1,15–4,52), uneliaisuus 2,01 (1,24–3,28).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Systemoitu katsaus. Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmina olivat lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa), matalat annokset ja ainoastaan 50 % kohtausvähenemän rekisteröinti eli kliinisesti merkittävimmästä päätepistetapahtumasta eli kohtauksettomuudesta ei ole tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Marson AG, Kadir ZA, Hutton JL ym. Gabapentin add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2000;3:CD001415 «PMID: 10908495»PubMed