Takaisin

Lamotrigiini paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
21.10.2013

Näytön aste: A

Lamotrigiini on tehokas paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Vuosia 1989–99 koskeva Cochrane-katsaus «Ramaratnam S, Marson AG, Baker GA. Lamotrigine add...»1 (abstrakti «»1, katsaus «»2). Kohteena on kolme satunnaistettua, lumekontrolloitua, kaksoissokkotutkimusta ja kahdeksan crossover/lumelääketutkimusta, joissa lamotrigiinia tutkittiin lisälääkkeenä paikallisalkuisessa, muille lääkkeille reagoimattomassa epilepsiassa. Yhteensä 199 lasta ja 1 044 aikuista osallistui tutkimuksiin. Katsauksen lähteinä olivat muun muassa MEDLINE-tietokanta, Cochrane Epilepsy Group's trial register, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja lääkkeen valmistajalta saadut tiedot.

Vaarasuhde (HR) (95 % luottamusväli CI) yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 2,71 (1,87–3,91). Annos-vastesuhdetta ei pystytty luotettavasti arvioimaan. Lääkkeen keskeyttämisriski HR (95 % CI) lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,12 (0,78–1,61). Lamotrigiinin käyttöön merkittävästi liittyviä haittavaikutuksia HR (99 % CI) olivat: ataksia 3,14 (1,99–4,95), huimaus 2,57 (1,80–3,69), kaksoiskuvat 3,40 (2,05–5,62), pahoinvointi 1,88 (1,21–2,91).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Systemoitu katsaus. Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmina olivat lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa), matalat annokset ja ainoastaan 50 % kohtausvähenemän rekisteröinti eli kliinisesti merkittävimmästä päätepistetapahtumasta eli kohtauksettomuudesta ei ole tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Ramaratnam S, Marson AG, Baker GA. Lamotrigine add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2001;3:CD001909 «PMID: 11687001»PubMed