Takaisin

Topiramaatti paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: A

Topiramaatti on tehokas paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Vuosia 1996–2000 koskeva Cochrane-katsaus «Jette NJ, Marson AG, Hutton JL. Topiramate add-on ...»1 9 satunnaistetusta, lumekontrolloidusta kaksoissokkotutkimuksesta, joissa topiramaattia tutkittiin lisälääkkeenä paikallisalkuisessa, muille lääkkeille reagoimattomassa epilepsiassa. Yhteensä 1 049 potilasta (joista 86 oli 2–16-vuotiaita, loput 963 aikuisia) satunnaistettiin topiramaatille tai lumelääkkeelle. Katsauksen lähteinä olivat muun muassa MEDLINE-tietokanta, Cochrane Epilepsy Group's trial register, Cochrane Central Register of Controlled Trials ja lääkkeen valmistajalta saadut tiedot.

Vaarasuhde (HR) (95 % luottamusväli) yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 3,32 (2,52–4,39). Topiramaatin teho oli sitä parempi mitä korkeampia annoksia käytettiin, mutta tilastollisesti eroa ei enää voitu osoittaa annosvälillä 300–1 000 mg/vrk. Lääkkeen keskeyttämisriski HR (95 %:n luottamusväli) lumelääkkeeseen verrattuna oli 2,06 (1,38–3,08). Topiramaatin käyttöön merkittävästi liittyviä haittavaikutuksia olivat ataksia 1,95 (99 % luottamusväli 1,04–3,65), huimaus 1,55 (1,07–2,24), väsymys 2,21 (1,42–3,45), pahoinvointi 2,75 (1,36–5,57), uneliaisuus 2,26 (1,48–3,46) ja epänormaali ajattelu 5,54 (2,34–13,12).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Edellä kuvattu Cochrane-katsaus on päivitetty vuonna 2019 «Bresnahan R, Hounsome J, Jette N ym. Topiramate ad...»2. Mukaan saatiin 12 satunnaistettua tutkimusta (1 650 potilasta). Tulokset eivät oleellisesti eronneet aiemmista.

Kommentit

Systemoitu katsaus. Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmina olivat lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa), matalat annokset ja ainoastaan 50 % kohtausvähenemän rekisteröinti eli kliinisesti merkittävimmästä päätepistetapahtumasta eli kohtauksettomuudesta ei ole tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Jette NJ, Marson AG, Hutton JL. Topiramate add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2002;3:CD001417 «PMID: 12137625»PubMed
  2. Bresnahan R, Hounsome J, Jette N ym. Topiramate add-on therapy for drug-resistant focal epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2019;10:CD001417 «PMID: 31642054»PubMed