Takaisin

Tsonisamidi paikallisalkuisen epilepsian lisälääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Reetta Kälviäinen
27.2.2019

Näytön aste: A

Tsonisamidi on tehokas paikallisalkuisen epilepsian lisälääke.

Vuosia 1986–2005 koskeva Cochrane-katsaus «Chadwick DW, Marson AG. Zonisamide add-on for drug...»1. Kohteena oli 4 satunnaistettua, lumekontrolloitua, kaksoissokkotutkimusta, joissa tsonisamidia tutkittiin lisälääkkeenä paikallisalkuisessa, muille lääkkeille reagoimattomassa epilepsiassa. Yhteensä 850 potilasta analysoitiin (12–77-vuotiaita). Katsauksen lähteenä käytettiin muun muassa MEDLINE-tietokantaa ja Epilepsia, Epilepsy Research, Seizure ja Acta Neurologica Scandinavica sekä muita neurologisia lehtiä.

Vaarasuhde (HR) (95 % luottamusväli) yli 50 % kohtausvähenemälle lumelääkkeeseen verrattuna oli 2,44 (1,81–3,30). Annos-vastesuhde pystyttiin dokumentoimaan kahdessa tutkimuksessa. Annokset vaihtelivat välillä 300–500 mg/vrk. Lääkkeen keskeyttämisriski HR (95 % Iuottamusväli) lumelääkkeeseen verrattuna oli 1,64 (1,20–2,26).

Tsonisamidin käyttöön merkittävästi liittyviä haittavaikutuksia HR (99 % luottamusväli) olivat ataksia 4,50 (1,05–19,22), huimaus 1,77 (1,00–3,12), uneliaisuus 1,96 (1,12–3,44), agitaatio 2,37 (1,00–5,64) ja anoreksia 3,00 (1,31–6,88).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Edellä kuvattu Cochrane-katsaus on päivitetty vuonna 2018 «Brigo F, Lattanzi S, Igwe SC ym. Zonisamide add-on...»2. Mukaan saatiin 8 satunnaistettua tutkimusta (1 636 potilasta). Tulokset eivät oleellisesti eronneet aiemmista.

Kommentit

Systemoitu katsaus. Meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimuksien ongelmina olivat lyhyt seuranta-aika (12 viikkoa), matalat annokset ja ainoastaan 50 % kohtausvähenemän rekisteröinti eli kliinisesti merkittävimmästä päätepistetapahtumasta eli kohtauksettomuudesta ei ole tietoa.

Kirjallisuutta

  1. Chadwick DW, Marson AG. Zonisamide add-on for drug-resistant partial epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD001416 «PMID: 16235282»PubMed
  2. Brigo F, Lattanzi S, Igwe SC ym. Zonisamide add-on therapy for focal epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2018;10:CD001416 «PMID: 30335200»PubMed