Takaisin

Laihdutus uniapnean hoitomuotona

Näytönastekatsaukset
Päivi Korhonen
3.3.2020

Näytön aste: A

Laihdutus lieventää uniapnean vaikeusastetta ylipainoisilla ja lihavilla potilailla.

Kommentti: Meta-analyysiin valittiin vain tutkimukset, joissa interventioryhmässä oli saavutettu merkittävä painonlasku. Tutkimusten välillä oli merkitsevää heterogeenisyyttä (painonlasku: I2 = 96 %, AHI: I2 = 92 %), mutta kaikkien tutkimusten tulokset olivat samansuuntaisia.

Meta-analyysissa «Mitchell LJ, Davidson ZE, Bonham M ym. Weight loss...»1 arvioitiin 4 satunnaistetun ja kontrolloidun interventiotutkimuksen tulokset, joissa verrattiin ylipainoisilla tai lihavilla uniapneapotilailla (ikä 18–75 vuotta) intensiivistä laihdutushoitoa tavanomaiseen elintapahoitoon «Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH ym. A randomi...»2, «Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM ym. Lifestyle...»3, ruokavaliohoitoon «Johansson K, Neovius M, Lagerros YT ym. Effect of ...»4 tai painonhallintahoitoon «Nerfeldt P, Nilsson BY, Uddén J ym. Weight reducti...»5. Tutkimuksista 2 kesti 12 kuukautta «Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH ym. A randomi...»2, «Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM ym. Lifestyle...»3 ja 2 oli lyhytkestoisia: 8 viikkoa «Nerfeldt P, Nilsson BY, Uddén J ym. Weight reducti...»5 tai 9 viikkoa «Johansson K, Neovius M, Lagerros YT ym. Effect of ...»4. Keskimääräinen painonlasku oli intensiivihoitoryhmissä 13,8 kg (95 % luottamusväli 8,3–19,2 kg) ja AHIn lasku 16,1/h (95 % luottamusväli 6,5–25,6/h).

Meta-analyysiin sisältyi myös suomalainen tutkimus «Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM ym. Lifestyle...»3, jossa 81 lievää uniapneaa (AHI 5–15/tunti) sairastavaa potilasta satunnaistettiin interventioryhmään (ruokavalio- ja liikuntaohjaus 12 kuukautta, jonka alussa 12 viikon ns. ENE-ruokavalio) tai kontrolliryhmään (3 ruokavalio- ja liikuntaohjauskertaa).

Niistä potilaista, jotka onnistuivat painonpudotuksessa, 63 % oli parantunut uniapneasta (AHI < 5/h) 12 kuukauden kuluttua (kontrolliryhmässä 35 %, p = 0,019) ja 57 % 24 kuukauden kuluttua (kontrolliryhmässä 31 %, p = 0,032) «Tuomilehto H, Gylling H, Peltonen M ym. Sustained ...»6, mutta 60 kuukauden kuluttua ero ryhmien välillä ei ollut enää tilastollisesti merkitsevä (32 vs. 17 %, p = 0,43) «Tuomilehto H, Seppä J, Uusitupa M ym. Weight reduc...»7.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Meta-analyysiin valittiin vain tutkimukset, joissa interventioryhmässä oli saavutettu merkittävä painonlasku. Tutkimusten välillä oli merkitsevää heterogeenisyyttä (painonlasku: I2 = 96 %, AHI: I2 = 92 %), mutta kaikkien tutkimusten tulokset olivat samansuuntaisia.

Kirjallisuutta

  1. Mitchell LJ, Davidson ZE, Bonham M ym. Weight loss from lifestyle interventions and severity of sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis. Sleep Med 2014;15:1173-83 «PMID: 25192671»PubMed
  2. Foster GD, Borradaile KE, Sanders MH ym. A randomized study on the effect of weight loss on obstructive sleep apnea among obese patients with type 2 diabetes: the Sleep AHEAD study. Arch Intern Med 2009;169:1619-26 «PMID: 19786682»PubMed
  3. Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM ym. Lifestyle intervention with weight reduction: first-line treatment in mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:320-7 «PMID: 19011153»PubMed
  4. Johansson K, Neovius M, Lagerros YT ym. Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: a randomised controlled trial. BMJ 2009;339:b4609 «PMID: 19959590»PubMed
  5. Nerfeldt P, Nilsson BY, Uddén J ym. Weight reduction improves nocturnal respiration in obese sleep apnoea patients-A randomized controlled pilot study. Obes Res Clin Pract 2008;2:71-142 «PMID: 24351730»PubMed
  6. Tuomilehto H, Gylling H, Peltonen M ym. Sustained improvement in mild obstructive sleep apnea after a diet- and physical activity-based lifestyle intervention: postinterventional follow-up. Am J Clin Nutr 2010;92:688-96 «PMID: 20702607»PubMed
  7. Tuomilehto H, Seppä J, Uusitupa M ym. Weight reduction and increased physical activity to prevent the progression of obstructive sleep apnea: A 4-year observational postintervention follow-up of a randomized clinical trial. [corrected]. JAMA Intern Med 2013;173:929-30 «PMID: 23589169»PubMed