Takaisin

Metenamiinihippuraatin teho virtsatietulehdusten estolääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Kirsi Valtonen
18.6.2019

Näytön aste: C

Metenamiinihippuraatin teho virtsatietulehdusten estolääkkeenä lienee parempi kuin lumeen , mutta heikompi kuin mikrobilääkkeiden.

Systemoidussa katsauksessa «Albert X, Huertas I, Pereiró II ym. Antibiotics fo...»1 arvioitiin lääkehoidon tehoa virtsatietulehduksen estossa. Yhdessä tutkimuksessa (n=67 naista) selvitettiin metenamiinihippuraatin tehoa virtsatietulehdusten ehkäisyssä verrattuna trimetopriimiin. Trimetopriimi 100 mg/vrk ja metenamiinihippuraatti 1 g x 2 / vrk ehkäisivät uusiutumista 1 vuoden seuranta-aikana: uusiutuvia tulehduksia trimetopriimia käyttäneillä 55 %:lla ja metenamiinihippuraattia käyttäneillä 72 %:lla (kliininen ja mikrobiologinen uusiutuminen, p = ns). Yhdessä tutkimuksessa (n=110 naista) nitrofurantoiini (50 mg x 2) vs. metenamiinihippuraatti (1 g x 2) uusiutuvia tulehduksia oli nitrofurantoiiniryhmässä 42 %:lla ja metenamiinihippuraattiryhmässä 73 %:lla (kliininen uusiutuminen p = 0,02, mikrobiologinen uusiutuminen p < 0,001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimukset ovat vanhoja ja niissä on korkea harhan riski.

Yhteenveto: Metenamiinihippuraatin tehoa virtsatietulehdusten ehkäisyssä on tutkittu vähän, ja tutkimusten laatu on keskimäärin heikko. Pääosa tutkimuksista on mikrobilääke/lumevertailuja, joiden mukaan mikrobilääkkeet ehkäisevät virtsatietulehduksia lumetta tehokkaammin, mutta vain sen ajan, kun mikrobilääkkeitä käytetään. Harvoissa tutkimuksissa metenamiinihippuraatti on osoittautunut ehkäisyteholtaan mikrobilääkkeitä heikommaksi.

Kirjallisuutta

  1. Albert X, Huertas I, Pereiró II ym. Antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD001209 «PMID: 15266443»PubMed