Takaisin

Ketogeeninen dieettihoito lasten epilepsian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Komulainen
27.2.2020

Näytön aste: C

Ketogeeninen dieetti saattaa vähentää kohtauksia lasten epilepsian hoidossa.

Cochrane-katsaukseen «Martin-McGill KJ, Jackson CF, Bresnahan R ym. Keto...»1 vuodelta 2018 haettiin kaikki RCT-tutkimukset, jotka käsittelivät ketogeenista dieettiä tai siihen verrattavia ruokavalioita epilepsian hoidossa. Satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia löytyi 11 potilaiden määrän ollessa 778 (712 lasta ja nuorta, 66 aikuista). Kaikkien tutkimusten harhan riski arvioitiin, ja se vaihteli eri osatekijöiden mukaan. Tutkimusten heterogeenisuudesta johtuen meta-analyysia ei voitu tehdä.

Klassista 4:1 ketogeenista dieettiä käyttäneissä tutkimuksissa kohtauksettomuuden 3 kuukauden seurannassa saavutti 55 % ja kohtaukset vähenivät 85 %:lla tutkimusryhmien potilaista.

Muokattua Atkinsin dieettiä (MAD) käyttäneissä tutkimuksissa kohtauksettomuuden saavutti 25 % ja kohtaukset vähenivät 60 %:lla lapsista.

Yleisimpiä haittavaikutuksia olivat gastrointestinaaliset oireet. Haittavaikutukset olivat myös tavallisin syy tutkimuksen keskeyttämiseen. Haittavaikutukset olivat tavallisempia klassista ketogeenista dieettiä kuin muokattua Atkinsin dieettiä käyttäneillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentti:Heterogeenisia vaikeahoitoisia epilepsiaoireyhtymiä ja toisistaan hieman poikkeavia interventioita, mutta kaikkien vaste samaa suuruusluokkaa. Katsauksen laatijat arvioivat näytön varmuuden heikoksi tai hyvin heikoksi (low or very low).

Kirjallisuutta

  1. Martin-McGill KJ, Jackson CF, Bresnahan R ym. Ketogenic diets for drug-resistant epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2018;11:CD001903 «PMID: 30403286»PubMed