Takaisin

Ketogeeninen dieettihoito lasten epilepsian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Rantala ja Elina Liukkonen
9.4.2013

Näytön aste: B

Ketogeeninen dieetti ilmeisesti vähentää kohtauksia lasten epilepsian hoidossa.

Cochrane-katsaukseen «Levy RG, Cooper PN, Giri P. Ketogenic diet and oth...»1 vuodelta 2012 haettiin kaikki tutkimukset, jotka käsittelivät ketogeenista dieettiä tai siihen verrattavia ruokavalioita epilepsian hoidossa, seuraavista tietokannoista: the Cochrane Epilepsy Group's Specialised Register (June 2011), the Cochrane central register of controlled trials (CENTRAL 2011, Issue 2 of 4), Medline (1948 to May week 4, 2011) ja EMBASE (1980 to March 2003).

Satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia löytyi neljä, joista oli viisi julkaisua (Kossoff 2007, Bergqvist 2005, Seo 2007, Neal 2008 ja Neal 2009). Yksi tutkimuksista selvitti modifioidun Atkinsin dieetin tehoa (23 lasta, satunnaistettu saamaan joko 10 tai 20 grammaa hiilihydraatteja vuorokaudessa, crossover 3 kuukauden kuluttua, kokonaiskesto 6 kuukautta). Yhdessä tutkimuksessa selvitettiin ketogeenisen dieetin aloitusnopeuden vaikutusta oireisiin (1–14-vuotiasta lasta, n = 48, satunnaistettiin aloittamaan ketogeeninen dieetti joko paastolla tai hitaalla ketoosin tuotolla). Yhdessä tutkimuksessa selvitettiin heti tai kolmen kuukauden kuluttua aloitetun ketogeenisen dieetin vaikutusta (2–16-vuotiasta lasta, n = 145, satunnaistettiin aloittamaan ketogeeninen dieetti heti tai vasta 3 kuukauden kuluttua epilepsialääkityksen pysyessä samana). Tähän tutkimukseen osallistuneet lapset satunnaistettiin myös saamaan joko klassista ketogeenista dieettiä tai MCT-dieettiä (medium chain triglyceride), josta tehtiin erillinen julkaisu. Yhdessä tutkimuksessa verrattiin ketogeenisten dieettien 3:1 ja 4:1 vaikutusten eroa (76 korealaista lasta satunnaistettiin jompaankumpaan ryhmään, kesto 6 kuukautta).

Vaikka tutkimukset olivat heterogeenisia, kaikilla dieeteillä vähintään 38 % lapsista saavutti 50 % kohtausvähenemän 3 kuukauden aikana riippumatta epilepsia- ja kohtaustyypistä. Tutkimuksiin kuuluneista 292 lapsesta dieetin keskeytti 89 lasta seuraavista syistä: pääasiassa gastrointestinaalisia häiriöitä (22), hoidon tehottomuus ja psykosiaaliset ongelmat (57), 10 tapauksessa syytä ei ilmoitettu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Heterogeenisia vaikeahoitoisia epilepsiaoireyhtymiä ja toisistaan hieman poikkeavia interventioita, mutta kaikkien vaste samaa suuruusluokkaa.

Kirjallisuutta

  1. Levy RG, Cooper PN, Giri P. Ketogenic diet and other dietary treatments for epilepsy. Cochrane Database Syst Rev 2012;(3):CD001903 «PMID: 22419282»PubMed