Takaisin Tulosta

Mikroalbuminuria on varhainen merkki kohde-elinvauriosta

Lisätietoa aiheesta
Kaj Metsärinne ja Antti Jula
10.9.2020

Essentiellissä hypertensiossa mikroalbuminuria kuvaa pienten verisuonien vaurioita ja ennustaa lisääntynyttä sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa «Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K ym. 2013 ESH/ESC ...»1. Mikroalbuminuria assosioituu lakunaarisiin infarkteihin «Vilar-Bergua A, Riba-Llena I, Ramos N ym. Microalb...»2 ja ennustaa suomalaisessa väestössä 11 vuoden seurannassa klassisista vaaratekijöistä riippumattomasti alempaa kognitiivista suosituskykyä ja jyrkempää kognition laskua «Ekblad LL, Toppala S, Johansson JK ym. Albuminuria...»3. Sekä insuliinista riippuvassa (tyyppi 1) että insuliinista riippumattomassa (tyyppi 2) diabeteksessa mikroalbuminuria ennakoi proteinurian ja munuaisten vajaatoiminnan kehittymistä sekä sairastuvuutta ja kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin «Forsblom C. Microalbuminuria in diabetic and non-d...»4, «Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nef...»5 (Käypä hoito -suositus Diabeteksen munuaistauti «Diabeteksen munuaistauti»1). Tanskalaisen tutkimuksen mukaan lievänkin mikroalbuminurian esiintyminen väestössä lisää kuoleman ja sepelvaltimotaudin riskiä. Tämä lisääntynyt riski oli riippumaton iästä, sukupuolesta taikka diabeteksen, munuaisvaurion tai hypertension olemassaolosta «Klausen K, Borch-Johnsen K, Feldt-Rasmussen B ym. ...»6.

Mikroalbuminuriaa voidaan siten käyttää kohde-elinvaurion varhaisdiagnostiikassa ja tautiriskin arvioinnissa.

Kirjallisuutta

  1. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K ym. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013;34:2159-219 «PMID: 23771844»PubMed
  2. Vilar-Bergua A, Riba-Llena I, Ramos N ym. Microalbuminuria and the Combination of MRI Markers of Cerebral Small Vessel Disease. Cerebrovasc Dis 2016;42:66-72 «PMID: 27031692»PubMed
  3. Ekblad LL, Toppala S, Johansson JK ym. Albuminuria and Microalbuminuria as Predictors of Cognitive Performance in a General Population: An 11-Year Follow-Up Study. J Alzheimers Dis 2018;62:635-648 «PMID: 29480195»PubMed
  4. Forsblom C. Microalbuminuria in diabetic and non-diabetic subjects. Association with diabetic nephropathy, cardiovascular disease and insulin resistance. Väitöskirja, Helsingin yliopisto, 1999
  5. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä. Diabeettinen nefropatia. Käypä hoito -suositus (online www.kaypahoito.fi) 22.8.2007
  6. Klausen K, Borch-Johnsen K, Feldt-Rasmussen B ym. Very low levels of microalbuminuria are associated with increased risk of coronary heart disease and death independently of renal function, hypertension, and diabetes. Circulation 2004;110:32-5 «PMID: 15210602»PubMed