Diabeettinen nefropatia

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä
22.8.2007

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Aiheen rajaus

 • Suositus koskee diabeteksen komplikaation diabeettisen nefropatian ehkäisyä ja hoitoa.
  • Suositus ei käsittele diabeetikon munuaisten kroonisen vajaatoiminnan hoitoa, dialyysihoitoa eikä munuaisensiirtoa.
  • Suositus ei koske lapsia.

Kohderyhmä

 • Diabeetikoita hoitavat lääkärit ja muut hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ammattilaiset.

Keskeinen sisältö

 • Nefropatian kehittymisen tärkeät riskitekijät ovat huono glukoositasapaino, kohonnut verenpaine, tupakointi ja perinnölliset tekijät.
 • Nefropatian varhaisin merkki on jatkuva mikroalbuminuria.
 • Mikroalbuminuriaa tulee seuloa vuosittain tyypin 1 diabeetikoilta taudin kestettyä yli viisi vuotta ja tyypin 2 diabeetikoilta heti taudin toteamisen jälkeen.
 • Seulontamenetelmänä käytetään ajastettua albumiinin yökeräystä tai virtsan albumiini- ja kreatiniinipitoisuuden suhteen määritystä kertanäytteestä.
 • Mikroalbuminurian tai proteinurian tutkimisen ohella määritetään vuosittain laskennallinen glomerulusten suodatusnopeus (glomerular filtration rate, eGFR).
 • Nefropatian ehkäisyssä ja hoidossa tärkeää on kohonneen verenpaineen hoito, mahdollisimman hyvä glukoositasapaino ja tupakoimattomuus.
 • ACE:n estäjät ja angiotensiinireseptorin antagonistit ovat ensisijaisia lääkkeitä diabeettisen nefropatian ehkäisyssä ja hoidossa.

Määritelmät

Taulukko 1. Raja-arvot mikroalbuminurian ja proteinurian diagnostiikassa käytetyille menetelmille.
Vuorokausikeräys dU-Alb (mg/vrk) Ajastettu yökeräys cU-Alb (µg/min) Kertanäyte Alb/Krea-suhde (mg/mmol)1)
 1. Eri laboratorioilla erilaisia viitearvoja
Normaali < 30 < 20 < 2.5 (miehet) ja < 3.5 (naiset)
Mikroalbuminuria 30 – 300 20 – 200 2.5 – 25 (miehet) ja 3.5 – 35 (naiset)
Proteinuria > 300 > 200 > 25 (miehet) ja > 35 (naiset)

Esiintyvyys ja ilmaantuvuus

Kuva 1.

Vuosittaiset siirtymät nefropatian eri vaiheissa ja kuolleisuus UKPDS-tutkimuksen mukaan. Huomaa munuaisten toiminnan heikentyessä kasvava kuolleisuus jo ennen munuaisten terminaalisen vajaatoiminnan kehittymistä.

Patofysiologia ja riskitekijät

Kuva 2.

Diabeettisen nefropatian luonnollinen kulku ajan funktiona.

Diagnostiikka

Taulukko 2. Kroonisen munuaistaudin luokittelu glomerulusten suodatusnopeuden (eGFR) perusteella.
Vaihe Vajaatoiminnan aste eGFR (ml/min)
1 Normaali > 90
2 Lievä 60 – 89
3 Kohtalainen 30 – 59
4 Vaikea 15 – 29
5 Korvaushoitoa vaativa < 15

Mikroalbuminurian merkitys

Nefropatian ehkäisy ja hoito

Konsultaatioon ohjaaminen

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä

Diabeettinen nefropatia -suosituksen historiatiedot «Diabeettinen nefropatia, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»4

Puheenjohtaja:

Kaj Metsärinne, LKT, dosentti, nefrologian osastonylilääkäri; TYKS

Jäsenet:

Agneta Ekstrand, LT, sisätautien dosentti, osastonylilääkäri; HYKS, sisätaudit, nefrologian klinikka

Per-Henrik Groop, dosentti, apulaisylilääkäri; HYKS, sisätaudit, nefrologian klinikka ja Folkhälsanin tutkimuskeskus, Biomedicum Helsinki

Merja Hanski, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisylilääkäri; Valkeakosken sosiaali- ja terveyskeskus

Jorma Komulainen, LL (väit.), lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri, Käypä hoito -toimittaja; KYS:n lastenklinikka ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Leo Niskanen, LKT, professori, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri; KYS:n sisätautien klinikka

Marja Puurunen, LKT, kardiologian sairaalalääkäri; HYKS:n kardiologian klinikka (Käypä hoito -toimittaja)

Heikki Saha, LKT, dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri; TAYS

Sidonnaisuudet

Agneta Ekstrand: Luennoitsijana lääkealan yritysten tilaisuuksissa (Boehringer Ingelheim, Baxter). Osallistunut ulkomaisiin kongressimatkoihin lääkealan yritysten rahoituksella (Gambro, Baxter, Novartis). Munuais- ja maksaliiton kuntoutuksen ohjausryhmän jäsen ja ensitietoryhmän puheenjohtaja.

Per-Henrik Groop: Toiminut laboratorioalan yrityksen hallituksen jäsenenä (Medix Laboratoriot Oy). Kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yritysten järjestämissä tilaisuuksissa (HemoCue, Suomen MSD Oy). Osallistunut ulkomaisiin kongressimatkoihin lääkealan yritysten kustantamana (Nocartis Oy, Suomen MSD Oy). Laatinut opetusmateriaalia lääkealan yrityksen tukemaan koulutukseen (Suomen MSD Oy). Toiminut tutkimuksesta vastaavana tutkijana (TVH) Suomessa lääkealan yrityksen rahoittamassa kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa (Novartis Oy).

Merja Hanski: Ei sidonnaisuuksia.

Jorma Komulainen: Ks.www.kaypahoito.fi «http://www.kaypahoito.fi»3 / Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Kaj Metsärinne: Kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yritysten järjestämissä tilaisuuksissa (Abbott Oy, Amgen Oy, Astellas Pharma Oy, Baxter Oy, Boehringer Ingelheim Oy, Genzyme Oy, Novartis Oy, Suomen MSD Oy). Osallistunut kongressimatkoille lääkealan yritysten kutsumana (Abbott Oy, Astellas Pharma Oy, Baxter Oy).

Leo Niskanen: Kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yritysten järjestämissä/tukemissa koulutustilaisuuksissa. Osallistunut ulkomaisiin kongressimatkoihin lääkealan yritysten kustantamana. Laatinut opetusmateriaalia ja osallistunut tutkijana lääke- ja elintarviketeollisuusyritysten rahoittamiin tutkimuksiin.

Marja Puurunen: Ks. www.kaypahoito.fi «http://www.kaypahoito.fi»3 / Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Heikki Saha: Kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yritysten järjestämissä/tukemissa koulutustilaisuuksissa (Abbott, Amgen, Novartis, Genzyme, Boehringer Ingelheim). Osallistunut ulkomaisiin kongressimatkoihin lääkealan yritysten kustantamana (Amgen, Abbott, Astellas, Baxter, Gambro, Suomen Fresenius). Laatinut opetusmateriaalia ja/tai osallistunut tutkijana lääketeollisuusyritysten rahoittamiin tutkimuksiin (Amgen, Genzyme, Astra-Zeneca, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Roche). Toimii asiantuntijalääkärinä Pirkanmaan munuais- ja siirtopotilaat ry:ssä.

Kirjallisuusviite

Diabeettinen nefropatia. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Nefrologiyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2007 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»4

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Mogensen CE, Christensen CK. Predicting diabetic nephropathy in insulin-dependent patients. N Engl J Med 1984;311:89-93 «PMID: 6738599»PubMed
 2. Mogensen CE, Christensen CK, Vittinghus E. The stages in diabetic renal disease. With emphasis on the stage of incipient diabetic nephropathy. Diabetes 1983;32:64-78 «PMID: 6400670»PubMed
 3. Hovind P, Tarnow L, Rossing P ym. Predictors for the development of microalbuminuria and macroalbuminuria in patients with type 1 diabetes: inception cohort study. BMJ 2004;328:1105 «PMID: 15096438»PubMed
 4. Williams ME. Diabetic nephropathy: the proteinuria hypothesis. Am J Nephrol 2005;25:77-94 «PMID: 15746541»PubMed
 5. Molitch ME, DeFronzo RA, Franz MJ ym. Nephropathy in diabetes. Diabetes Care 2004;27:S79-83 «PMID: 14693934»PubMed
 6. Finne P, Reunanen A, Stenman S ym. Incidence of end-stage renal disease in patients with type 1 diabetes. JAMA 2005;294:1782-7 «PMID: 16219881»PubMed
 7. Andersen AR, Christiansen JS, Andersen JK ym. Diabetic nephropathy in Type 1 (insulin-dependent) diabetes: an epidemiological study. Diabetologia 1983;25:496-501 «PMID: 6363177»PubMed
 8. Mykkänen L, Haffner SM, Kuusisto J ym. Microalbuminuria precedes the development of NIDDM. Diabetes 1994;43:552-7 «PMID: 8138060»PubMed
 9. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Verenpaineyhdistys ry:n asettama työryhmä. Kohonnut verenpaine. Käypä hoito -suositus. 26.9.2005. Online. www.kaypahoito.fi
 10. Klahr S, Levey AS, Beck GJ ym. The effects of dietary protein restriction and blood-pressure control on the progression of chronic renal disease. Modification of Diet in Renal Disease Study Group. N Engl J Med 1994;330:877-84 «PMID: 8114857»PubMed
 11. Gross JL, de Azevedo MJ, Silveiro SP ym. Diabetic nephropathy: diagnosis, prevention, and treatment. Diabetes Care 2005;28:164-76 «PMID: 15616252»PubMed
 12. Batlle D, Ramagudu P, Soler MJ. Progress in retarding the progression of advanced chronic kidney disease: Grouds for optimism. Kidney Int 2006;70:S40-4
 13. Bakris GL, Weir MR. Angiotensin-converting enzyme inhibitor-associated elevations in serum creatinine: is this a cause for concern? Arch Intern Med 2000;160:685-93 «PMID: 10724055»PubMed
 14. Adler AI, Stevens RJ, Manley SE ym. Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003;63:225-32 «PMID: 12472787»PubMed
 15. Baggio B, Budakovic A, Dalla Vestra M ym. Effects of cigarette smoking on glomerular structure and function in type 2 diabetic patients. J Am Soc Nephrol 2002;13:2730-6 «PMID: 12397043»PubMed
 16. Bakker AJ. Detection of microalbuminuria. Receiver operating characteristic curve analysis favors albumin-to-creatinine ratio over albumin concentration. Diabetes Care 1999;22:307-13 «PMID: 10333950»PubMed
 17. Bakris GL, Williams M, Dworkin L ym. Preserving renal function in adults with hypertension and diabetes: a consensus approach. National Kidney Foundation Hypertension and Diabetes Executive Committees Working Group. Am J Kidney Dis 2000;36:646-61 «PMID: 10977801»PubMed
 18. Brenner BM, Cooper ME, de Zeeuw D ym. Effects of losartan on renal and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 2001;345:861-9 «PMID: 11565518»PubMed
 19. Cases A, Coll E. Dyslipidemia and the progression of renal disease in chronic renal failure patients. Kidney Int 2005;(Suppl 99):S87-93 «PMID: 16336584»PubMed
 20. Chase HP, Garg SK, Marshall G ym. Cigarette smoking increases the risk of albuminuria among subjects with type I diabetes. JAMA 1991;265:614-7 «PMID: 1987411»PubMed
 21. Chuahirun T, Simoni J, Hudson C ym. Cigarette smoking exacerbates and its cessation ameliorates renal injury in type 2 diabetes. Am J Med Sci 2004;327:57-67 «PMID: 14770020»PubMed
 22. Collins R, Armitage J, Parish S ym. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol-lowering with simvastatin in 5963 people with diabetes: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 2003;361:2005-16 «PMID: 12814710»PubMed
 23. Retinopathy and nephropathy in patients with type 1 diabetes four years after a trial of intensive therapy. The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Research Group. N Engl J Med 2000;342:381-9 «PMID: 10666428»PubMed
 24. Dinneen SF, Gerstein HC. The association of microalbuminuria and mortality in non-insulin-dependent diabetes mellitus. A systematic overview of the literature. Arch Intern Med 1997;157:1413-8 «PMID: 9224218»PubMed
 25. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Lancet 2000;355:253-9 «PMID: 10675071»PubMed
 26. Fagerudd J. Diabeettinen munuaistauti – tutun vihollisen muuttuneet kasvot. Suom Lääkäril 2005;60:4115-9
 27. Fried LF, Orchard TJ, Kasiske BL. Effect of lipid reduction on the progression of renal disease: a meta-analysis. Kidney Int 2001;59:260-9 «PMID: 11135079»PubMed
 28. Gaede P, Vedel P, Larsen N ym. Multifactorial intervention and cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2003;348:383-93 «PMID: 12556541»PubMed
 29. Gall MA, Borch-Johnsen K, Hougaard P ym. Albuminuria and poor glycemic control predict mortality in NIDDM. Diabetes 1995;44:1303-9 «PMID: 7589828»PubMed
 30. Gansevoort RT, Verhave JC, Hillege HL ym. The validity of screening based on spot morning urine samples to detect subjects with microalbuminuria in the general population. Kidney Int 2005;(Suppl 94):S28-35 «PMID: 15752236»PubMed
 31. Gerstein HC, Mann JF, Yi Q ym. Albuminuria and risk of cardiovascular events, death, and heart failure in diabetic and nondiabetic individuals. JAMA 2001;286:421-6 «PMID: 11466120»PubMed
 32. Gozzoli V, Palmer AJ, Brandt A ym. [Increased clinical and economic advantages using PROSIT (proteinuria screening and intervention) in type 2 diabetic patients]. Dtsch Med Wochenschr 2000;125:1154-9 «PMID: 11075242»PubMed
 33. Houlihan CA, Tsalamandris C, Akdeniz A ym. Albumin to creatinine ratio: a screening test with limitations. Am J Kidney Dis 2002;39:1183-9 «PMID: 12046029»PubMed
 34. Incerti J, Zelmanovitz T, Camargo JL ym. Evaluation of tests for microalbuminuria screening in patients with diabetes. Nephrol Dial Transplant 2005;20:2402-7 «PMID: 16105865»PubMed
 35. Lewis EJ, Hunsicker LG, Bain RP ym. The effect of angiotensin-converting-enzyme inhibition on diabetic nephropathy. The Collaborative Study Group. N Engl J Med 1993;329:1456-62 «PMID: 8413456»PubMed
 36. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR ym. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:851-60 «PMID: 11565517»PubMed
 37. MacLeod JM, Lutale J, Marshall SM. Albumin excretion and vascular deaths in NIDDM. Diabetologia 1995;38:610-6 «PMID: 7489846»PubMed
 38. Management of Diabetes. SIGN Publication No. 55. November 2001. http://www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/55/index.html
 39. McCormack J, Levine M. Dual blockade of renin-angiotensin system. Data do not support claimed benefit of combination over single treatment. BMJ 2001;322:1183 «PMID: 11379586»PubMed
 40. Mogensen CE, Neldam S, Tikkanen I ym. Randomised controlled trial of dual blockade of renin-angiotensin system in patients with hypertension, microalbuminuria, and non-insulin dependent diabetes: the candesartan and lisinopril microalbuminuria (CALM) study. BMJ 2000;321:1440-4 «PMID: 11110735»PubMed
 41. Mogensen CE. Microalbuminuria predicts clinical proteinuria and early mortality in maturity-onset diabetes. N Engl J Med 1984;310:356-60 «PMID: 6690964»PubMed
 42. Molitch ME, DeFronzo RA, Franz MJ ym. Nephropathy in diabetes. Diabetes Care 2004;27:S79-83 «PMID: 14693934»PubMed
 43. Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY ym. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in patients with type 1 diabetes. N Engl J Med 2005;353:2643-53 «PMID: 16371630»PubMed
 44. Nephropathy. Canadian Diabetes Association Clinical Practice Guidelines Expert Committee. Clin Pract Guide 2003;27:66-71
 45. Newman DJ, Mattock MB, Dawnay AB ym. Systematic review on urine albumin testing for early detection of diabetic complications. Health Technol Assess 2005;9:iii-vi, xiii-163 «PMID: 16095545»PubMed
 46. Niskanen LK, Penttilã I, Parviainen M ym. Evolution, risk factors, and prognostic implications of albuminuria in NIDDM. Diabetes Care 1996;19:486-93 «PMID: 8732714»PubMed
 47. Parving HH, Lehnert H, Bröchner-Mortensen J ym. The effect of irbesartan on the development of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 2001;345:870-8 «PMID: 11565519»PubMed
 48. Parving HH. Renoprotection in diabetes: genetic and non-genetic risk factors and treatment. Diabetologia 1998;41:745-59 «PMID: 9686914»PubMed
 49. Perkins BA, Ficociello LH, Ostrander BE ym. Microalbuminuria and the risk for early progressive renal function decline in type 1 diabetes. J Am Soc Nephrol 2007;18:1353-61 «PMID: 17329575»PubMed
 50. Poggio ED, Wang X, Greene T ym. Performance of the modification of diet in renal disease and Cockcroft-Gault equations in the estimation of GFR in health and in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2005;16:459-66 «PMID: 15615823»PubMed
 51. PRODIGY Guidance. Diabetes type 2 – renal disease (February 2002). http://www.cks.library.nhs.uk/diabetes_renal_disease
 52. Retnakaran R, Cull CA, Thorne KI ym. Risk factors for renal dysfunction in type 2 diabetes: U.K. Prospective Diabetes Study 74. Diabetes 2006;55:1832-9 «PMID: 16731850»PubMed
 53. Rigalleau V, Lasseur C, Perlemoine C ym. Estimation of glomerular filtration rate in diabetic subjects: Cockcroft formula or modification of Diet in Renal Disease study equation? Diabetes Care 2005;28:838-43 «PMID: 15793182»PubMed
 54. Ruggenenti P, Fassi A, Ilieva AP ym. Preventing microalbuminuria in type 2 diabetes. N Engl J Med 2004;351:1941-51 «PMID: 15516697»PubMed
 55. Sawicki PT, Didjurgeit U, Mühlhauser I ym. Smoking is associated with progression of diabetic nephropathy. Diabetes Care 1994;17:126-31 «PMID: 8137682»PubMed
 56. Scott LJ, Warram JH, Hanna LS ym. A nonlinear effect of hyperglycemia and current cigarette smoking are major determinants of the onset of microalbuminuria in type 1 diabetes. Diabetes 2001;50:2842-9 «PMID: 11723069»PubMed
 57. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. N Engl J Med 1993;329:977-86 «PMID: 8366922»PubMed
 58. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet 1998;352:837-53 «PMID: 9742976»PubMed
 59. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2 diabetes: UKPDS 38. UK Prospective Diabetes Study Group. BMJ 1998;317:703-13 «PMID: 9732337»PubMed
 60. Waugh NR, Robertson AM. Protein restriction for diabetic renal disease. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD002181 «PMID: 10796869»PubMed
 61. Vervoort G, Willems HL, Wetzels JF. Assessment of glomerular filtration rate in healthy subjects and normoalbuminuric diabetic patients: validity of a new (MDRD) prediction equation. Nephrol Dial Transplant 2002;17:1909-13 «PMID: 12401845»PubMed
 62. Writing Team for the Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Research Group. Sustained effect of intensive treatment of type 1 diabetes mellitus on development and progression of diabetic nephropathy: the Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) study. JAMA 2003;290:2159-67 «PMID: 14570951»PubMed
Jatka lukemista

A

ACE:n estäjien ja sartaanien vaikutus munuaistoiminnan heikkenemiseen

Diabeettisessa nefropatiassa ACE:n estäjät tai angiotensiinireseptorin (ATR) salpaajat vähentävät proteinuriaa ja hidastavat munuaistoiminnan heikkenemistä.

A

Glukoositasapainon osuus diabeettisen nefropatian ilmaantumisessa

Hyvä glukoositasapaino vähentää varhaisen nefropatian ilmaantumista.

A

Kohonneen verenpaineen vaikutus nefropatian progressioon

Verenpainetasolla alle 130/85 mmHg munuaisfunktion heikkeneminen on hitaampaa kuin tasolla 140/90 mmHg.

A

Kokonaisvaltaisen hoidon hyöty mikroalbuminuriapotilailla

Mikroalbuminurian progressio nefropatiaksi voidaan ehkäistä tehokkaalla, kaikkiin riskitekijöihin kohdistuvalla kokonaisvaltaisella hoidolla ja samalla vähentää riskiä sairastua kardiovaskulaaritapahtumiin.

A

Mikroalbuminuria ja kardiovaskulaarikuolleisuus

Mikroalbuminuria diabeetikolla lisää kardiovaskulaarikuolleisuuden vaaraa.

A

Mikroalbuminuria kokonaismortaliteetin riskitekijänä aikuistyypin diabeetikoilla

Mikroalbuminuria diabeetikolla ennustaa kohonnutta kuoleman vaaraa.

A

Mikroalbuminurian esiintyvyys diagnoosihetkellä

Mikroalbuminuriaa esiintyy yleisesti tyypin 2 diabeetikoilla taudin toteamishetkellä.

A

Määritysrajaa matalampien virtsan albumiinipitoisuuksien ennustevaikutus

Lisääntyneeseen virtsan albumiinineritykseen tyypin 2 diabeetikoilla liittyy korkeampi kokonaiskuolleisuus jo alle perinteisen määritysrajan olevilla määrillä.

A

Sokeritasapainon osuus diabeettisen nefropatian progressiossa

Sokeritasapainon paranemisella on pitkään kestävä vaikutus (”metabolinen muisti”) nefropatian progression hidastamisessa tyypin 1 diabeetikoilla.

A

Vaskulaaritapahtumien riskin kasvu proteinurian lisääntyessä

Vaskulaaritapahtumien riski kasvaa nefropatian edetessä mikroalbuminuriasta proteinuriaan ja munuaisten vajaatoimintaan.

B

Lipidien merkitys diabeettisen nefropatian kannalta

Hyperlipidemian hoito näyttää hidastavan diabeettisen nefropatian etenemistä.

B

Mikroalbuminurian ehkäiseminen tyypin 2 diabeetikoilla

ACE:n estäjällä (trandolapriili) voitaneen vähentää mikroalbuminurian ilmaantumista tyypin 2 diabeetikoilla, joilla on kohonnut verenpaine.

B

Mikroalbuminurian seulontamenetelmä

Aamuvirtsan kertanäytteestä tutkittu albumiinin pitoisuus tai albumiini-kreatiniini-suhde näyttäisi olevan riittävä menetelmä seuloa mikroalbuminuria.

B

Munuaisfunktion vuosittainen arviointi nefropatian etenemisen toteamiseksi

Diabeetikoilla GFR saattaa laskea ilman todettavissa olevaa albuminuriaa.

B

Munuaisten toiminnan (GFR) arviointi laskennallisten kaavojen avulla

Sekä CG-kaava (Cockcroft-Gaultin kaava) että MDRD-kaava (Modification of Diet in Renal Disease) ovat käyttökelpoisia munuaistaudin seulonnassa ja vaikeusasteen arvioinnissa.

B

Proteiinirajoitus diabeettisen munuaissairauden hoidossa

Proteiinirajoitteinen ruokavalio ilmeisesti hidastaa diabeettisen nefropatian etenemistä munuaisten vajaatoimintaan ainakin tyypin 1 diabeetikoilla.

B

Tupakoinnin osuus diabeettisessa nefropatiassa

Tupakointi näyttää edistävän diabeettisen nefropatian muodostumista ja etenemistä.

B

Virtsan albumiini/kreatiniini-suhde mikroalbuminurian diagnostiikassa

Virtsan albumiini/kreatiniini-suhde näyttäisi olevan hyvä seulontamenetelmä, mutta diagnostisena menetelmänä siihen liittyy virhelähteitä.

C

ACE:n estäjän ja ATR:n salpaajan kombinaatio mikroalbuminurian vähentämisessä

ACE:n estäjän ja ATR:n salpaajan kombinaatio laskee tehokkaammin verenpainetta kuin kumpikaan yksinään, ja saattaa siten olla tehokkaampi mikroalbuminurian vähentämisessä tyypin 2 diabeetikoilla, mutta lisätutkimuksia tarvitaan.

C

Lipidien merkitys diabeettisen nefropatian kannalta

Hyperlipidemia edistänee diabeettisen nefropatian kehittymistä ja etenemistä.

C

Tupakoinnin lopettamisen merkitys

Tupakoinnin lopettaminen saattaa hidastaa diabeettisen nefropatian etenemistä.

D

Nefropatian seulonnan ajoitus tyypin 1 diabeetikoilla

Virtsan albumiinieritystä tulee tyypin 1 diabeetikoilla seuloa vuosittain sen jälkeen, kun taudin diagnosoinnista on kulunut viisi vuotta.

D

Nefropatian seulonnan ajoitus tyypin 2 diabeetikoilla

Virtsan albumiinierityksen seulonta tulee aloittaa tyypin 2 diabeetikoilla taudin toteamisvaiheessa ja sen jälkeen seulontaa tulee jatkaa vuosittain.

D

Virtsan albumiininerityksen seuranta hoidon tehostamisen jälkeen

Kun mikroalbuminuria on todettu ja hoitoa tehostettu kaikkien riskitekijöiden osalta, olisi virtsan albumiinineritys hyvä tutkia kertaalleen 3 – 6 kuukauden kuluttua.

Diabeettisen nefropatian luonnollinen kulku ajan funktiona
Vuosittaiset siirtymät nefropatian eri vaiheissa ja kuolleisuus UKPDS-tutkimuksen mukaan