Takaisin Tulosta

Hyperbaarinen happihoito (HBO) diabeetikon jalkahaavojen tukihoitona: toteutus, indikaatiot ja kontraindikaatiot

Lisätietoa aiheesta
Vesa Juutilainen
24.3.2021
 • Ylipainehappihoidon vaikuttavuudesta on eniten näyttöä iskeemisten diabeettisten alaraajahaavojen hoidossa (ks. näytönastekatsaus Ylipainehappihoito diabeetikon jalkahaavojen hoidossa «Ylipainehappihoidon hyödystä diabeetikon jalkahaavan hoidossa julkaistut tulokset ovat ristiriitaisia.»C.
  • Edellytyksenä on, että tarvittavat verisuonikirurgiset tutkimukset ja mahdolliset hoidot on tehty edeltävästi.
  • Transkutaanisella happiosapainemittauksella ja siihen liittyvillä provokaatiotesteillä voidaan arvioida, onko ylipainehappihoidosta kliinisesti merkittävää apua haavan paranemisessa «Niinikoski J, Rönnemaa T, Soinio M ym. Diabeettist...»1.
 • Hoitokammio paineistetaan huoneilmalla +1,5 ilmakehän paineeseen (vastaa 15 metrin sukellussyvyyttä, kokonaispaine 2,5 bar = 2,5 ATA). Potilas hengittää 100-prosenttista happea tiiviin maskin tai kypärän kautta. Henryn laki: kaasun liukeneminen nesteeseen on suoraan verrannollinen ympäröivän kaasun paineeseen «Gill AL, Bell CN. Hyperbaric oxygen: its uses, mec...»2.
  • Elektiivinen hoito: 15–30 kertaa yhteensä 90–120 minuuttia kerrallaan, 5–6 hoitokertaa viikossa kliinisesti merkittävän angiogeneesin saavuttamiseksi. Hoidon vastetta voidaan monitoroida TcpO2-mittauksin.
  • Akuutti hoito (esimerkiksi nekrotisoivat infektiot): 1. vrk: 90 minuuttia x 3, jatkossa 90 minuuttia x 2, kunnes tilanne on stabiili.
 • HBO-hoito on varsin turvallista oikein valituilla potilailla. Ainoa ehdoton vasta-aihe on hoitamaton pneumothorax. Suhteellisia vasta-aiheita ovat muun muassa tietyt potilaan käyttämät kemoterapialääkkeet (adriamysiini, kisplatiini ja bleomysiini), akuutti sinuiitti, vaikea epätasapainossa oleva astma ja krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus, johon liittyy vaikea bulloosi emfyseema sekä klaustrofobia.
 • HBO-hoitoon liittyvät komplikaatiot ovat yleensä lieviä, kuten välikorvan painevaurio ja silmän linssin palautuva myopia. Hapen aiheuttamat toksiset vaikutukset ovat harvinaisia, kun pitäydytään suositelluissa hoitokaavioissa. Pitkittyneisiin hoitoihin saattaa liittyä mykiön samentumista eli kataraktaa. Hoitoon liittyvä pneumothorax on mahdollinen, jos potilaalla on siihen rakenteellinen alttius «Wu W, Lieber MJ. Hyperbaric oxygen therapy: ten co...»3.

Kirjallisuutta

 1. Niinikoski J, Rönnemaa T, Soinio M ym. Diabeettisten alaraajahaavaumien ylipainehappihoito. Transkutaaninen happipaineen mittaus kliinisen päätöksenteon apuna. Suom Lääkäril 2008;63:1601-6
 2. Gill AL, Bell CN. Hyperbaric oxygen: its uses, mechanisms of action and outcomes. QJM 2004;97:385-95 «PMID: 15208426»PubMed
 3. Wu W, Lieber MJ. Hyperbaric oxygen therapy: ten common questions related to the management of severe necrotizing skin and soft-tissue infections. Infect Dis Clin Pract 2001;10:429-34