Takaisin Tulosta

Lomake The Impact of Event Scale, IES-22

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Traumaperäinen stressihäiriö
28.10.2014

Kirjallisuutta

  1. Weiss DS, Marmar CR. The Impact of Event Scale-Revised. Kirjassa Wilson JP, Keane TM (toim.) Assessing Psychological Trauma and PTSD: A Practitioner’s Handbook. New York: Guilford Press 1997, s. 399-411