Takaisin Tulosta

Alzheimerin taudin diagnostiset kriteerit vuodelta 2007

Lisätietoa aiheesta
Timo Erkinjuntti, Jaana Suhonen, Merja Hallikainen, Tuula Pirttilä Ɨ ja tarkistanut 8.6.2016 Juha Rinne
27.5.2010

Todennäköinen Alzheimerin tauti (AT)

Kohta A (Pääkriteeri) ja yksi tai useampi diagnoosia tukeva löydös B, C, D tai E.

A. Pääkriteeri

Varhainen ja merkittävä tapahtumamuistin (episodisen muistin) heikkeneminen,

joka

 • edennyt vähitellen, vähintään 6 kuukauden ajan, tieto potilaalta tai läheiseltä
 • todetaan myös testauksessa (CERAD, neuropsykologinen tutkimus)
 • voi olla ainoana oireena tai siihen voi liittyä muita kognitiivisia oireita AT alussa tai sen edetessä

Tukevat piirteet

B. Sisemmän ohimolohkon atrofia MK:ssa

C. Poikkeava selkäydinnesteen biologinen merkkiaine

 • matala beeta-amyloidi-42, kohonnut fosfo-tau, kohonnut tau

D. Tyypillinen PET-tutkimuksen löydös

 • vähentynyt glukoosiaineenvaihdunta molemmin puolin temporoparitetaalisesti
 • amyloidin osoittaminen merkkiaineella

E. Varmennettu autosomaalisesti dominantisti periytyvä mutaatio lähisukulaisella

Poissulkukriteerit

Sairaushistoria

 • Äkillinen alku
 • Varhainen kävelyhäiriö, epileptiset kohtaukset tai käytösoireet

Kliiniset löydökset

 • Paikalliset neurologiset löydökset kuten toispuolihalvaus, tuntohäiriö, näkökenttäpuutos
 • Varhaiset ekstrapyramidaalioireet

Muut sairaudet, jotka voisivat aiheuttaa muistioireita tai muita kognitiivisia oireita:

 • Muut muistisairaudet
 • Vakava masennus
 • Aivoverenkiertosairaus
 • Toksiset ja aineenvaihdunnan häiriöt
 • Tulehdukseen tai aivoverenkierron sairauteen sopiva MK, FLAIR- tai T2-signaalimuutos sisemmässä ohimolohkossa

Varman Alzheimerin taudin kriteerit

Todennäköisen AT:n kriteerit täyttyvät, ja on joko aivobiopsia- tai obduktionäytteeseen perustuva histopatologinen varmistus Alzheimerin taudista (neuropatologisesti NIA–Reagan kriteerien täyttyvät) tai

Todennäköisen AT:n kriteerit täyttyvät ja on geneettinen (kromosomin 1, 14 tai 21 mutaatio) näyttö Alzheimerin taudista.

Kirjallisuutta

 1. Dubois B, Feldman HH, Jacova C ym. Research criteria for the diagnosis of Alzheimer's disease: revising the NINCDS-ADRDA criteria. Lancet Neurol 2007;6:734-46 «PMID: 17616482»PubMed