Takaisin Tulosta

Ahminnan ja tunnesyömisen huomioiminen osana lihavuuden hoitoa

Lisätietoa aiheesta
Anna-Maria Teeriniemi ja Susanna Anglé
3.3.2020

Ahminta

Tunnesyöminen

 • Tunnesyömisellä (emotional eating) tarkoitetaan pyrkimystä säädellä syömisellä omia kielteisiä tunteita ja hankalia oloja. Taipumus tunnesyömiseen voi altistaa ylipainolle ja lihavuudelle «Bourdier L, Orri M, Carre A ym. Are emotionally dr...»4. Tunnesyöminen saattaa toimia yhtenä välittävänä mekanismina depression ja suuren BMI:n välisessä yhteydessä «Lazarevich I, Irigoyen Camacho ME, Velázquez-Alva ...»5.
 • On myös tutkittu, liittyykö lihavuuteen sellaisia tunteiden prosessoimisen ongelmia, jotka voisivat selittää taipumusta yrittää säädellä tunteita syömisen avulla. Systemaattisen katsauksen mukaan lihavuuteen ei näyttänyt liittyvän tunneprosessoinnin poikkeamia, mutta lihavilla oli muita useammin ns. välttelevä strategia tunteiden käsittelyyn «Fernandes J, Ferreira-Santos F, Miller K ym. Emoti...»6. Välttelevällä strategialla tarkoitettiin vaikeutta tunnistaa ja nimetä tunteita sekä pyrkiä tukahduttamaan niitä. Tunnesyöminen voidaan nähdä yhtenä keinona vältellä tai tukahduttaa tunteita.
 • Lihavuuden hoidossa tunnesyömisen mahdollisuus on tärkeää ottaa puheeksi. Koska kyseessä ei ole "häiriö", vaan huonosti toimiva tunnesäätelyn strategia, se voidaan nähdä poisopittavana pulmana. Sitä voidaan ratkoa opettelemalla syömisen hallinnan ja tunteiden käsittelyn taitoja.
 • Koska tunnesyöminen on useimmille tuttu ilmiö tai käsite, siitä kannattaa kysyä potilaalta vapaamuotoisesti.
 • Tunnesyömistä voidaan myös selvittää Three Factor Eating Questionnaire -kyselyn lyhennetyn version TFEQ-18-kyselyn tunnesyömistä mittaavilla kysymyksillä tai käyttämällä koko kyselyä «Karlsson J, Persson LO, Sjöström L ym. Psychometri...»3.

Kirjallisuutta

 1. Gormally J, Black S, Daston S ym. The assessment of binge eating severity among obese persons. Addict Behav 1982;7:47-55 «PMID: 7080884»PubMed
 2. Dorflinger LM, Ruser CB, Masheb RM. A brief screening measure for binge eating in primary care. Eat Behav 2017;26:163-166 «PMID: 28402901»PubMed
 3. Karlsson J, Persson LO, Sjöström L ym. Psychometric properties and factor structure of the Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ) in obese men and women. Results from the Swedish Obese Subjects (SOS) study. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:1715-25 «PMID: 11126230»PubMed
 4. Bourdier L, Orri M, Carre A ym. Are emotionally driven and addictive-like eating behaviors the missing links between psychological distress and greater body weight? Appetite 2018;120:536-546 «PMID: 29030085»PubMed
 5. Lazarevich I, Irigoyen Camacho ME, Velázquez-Alva MDC ym. Relationship among obesity, depression, and emotional eating in young adults. Appetite 2016;107:639-644 «PMID: 27620648»PubMed
 6. Fernandes J, Ferreira-Santos F, Miller K ym. Emotional processing in obesity: a systematic review and exploratory meta-analysis. Obes Rev 2018;19:111-120 «PMID: 29024361»PubMed