Takaisin Tulosta

PCI-tekniikka

Lisätietoa aiheesta
Pirjo Mäntylä
27.6.2011
 • ST-nousuinfarktipotilaiden kajoava hoito kuuluu kokeneiden toimenpidekardiologien tehtäviin riittävän suuren volyymin keskuksissa. Viiveiden minimoimista varten tarvitaan suora konsultaatioyhteys kentältä, avohoidosta ja sairaaloista, joissa ei ole mahdollisuutta kajoavaan hoitoon «Pedersen SH, Galatius S, Hansen PR ym. Field triag...»1, «Kalla K, Christ G, Karnik R ym. Implementation of ...»2. Antitromboottinen lääkitys tulee antaa ennen siirtoa PCI-keskukseen.
 • Edellä mainituissa keskuksissa tulee olla ST-nousuinfarktipotilaiden hoito-ohjeet: kuljetus suoraan angiolaboratorioon monitoriseurannassa lääkitys angiolaboratoriossa PCI-tekniikka jatkohoito, verikokeet, EKG.
 • Varjoainekuvauksessa kannattaa infarktisuonen kuvantamisessa käyttää ohjainkatetria ja ei-infarkti suoni kuvataan diagnostisella katetrilla.
 • Optimaalinen toimenpidetekniikka valitaan kuvauslöydöksen perusteella.
 • Manuaalista aspiraatiota tulee käyttää täysin tukkeutuneen tai runsaasti trombia sisältävän sepelvaltimon virtauksen parantamiseksi. Aspiraatio aloitetaan 2 cm ennen hyytymää ja suoritetaan useita hitaita aspiraatioita hyytymän distaalipuolelle. Jos hyytymää ei saada aspiroitua, tulee harkita suuremman ohjainkatetrin ja trombi-imun käyttöä. Aspiraation tulos varmistetaan keräysfiltterillä.
 • Jos trombi-imua ei saada vietyä infarktisuoneen, pallolaajennus pienellä pallolla voi auttaa imukatetrin paikalleen saamisessa «Dudek D, Dziewierz A, Mielecki W. Tools & techniqu...»3. Jos aspiraation jälkeen sepelvaltimossa on TIMI 2–3 -virtaus, suora stenttaus on suositeltava tekniikka «Kaneda H, Hiroe Y, Tanaka S ym. Long-term outcome ...»4, «Silva-Orrego P, Bigi R, Colombo P ym. Direct stent...»5.
 • Jos virtaus jää huonoksi (TIMI 0–1, suonessa on edelleen hyytymää tai se on kollapsissa), kannattaa tehdä laajennuksia pallokatetrin kokoa suurentaen, käyttäen nitroa tai nitroprussidia intrakoronaarisesti. Stentti asetetaan vasta, kun sepelvaltimon koko on varmistunut.
 • Mikäli sepelvaltimoanatomia edellyttää myöhempää ohitusleikkausta, voi pelkkä pallolaajennus olla riittävä ensivaiheen toimenpide.
 • ST-nousuinfarktin yhteydessä tulee pyrkiä hoitamaan vain infarktisuonen tukkiva tai kriittisin ahtauma.
 • Verikokeet merkkiainemäärityksiä varten on helposti otettavissa sisäänviejästä toimenpiteen lopussa. EKG tulee rekisteröidä heti potilaan saapuessa sydänvalvontaan jatkohoitoon.
 • PCI-keskusten tulee seurata hoitotuloksia ja -viiveitä sekä osallistua kansallisiin seurantarekistereihin.

Kirjallisuutta

 1. Pedersen SH, Galatius S, Hansen PR ym. Field triage reduces treatment delay and improves long-term clinical outcome in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous coronary intervention. J Am Coll Cardiol 2009;54(24):2296-302. «PMID: 19958965»PubMed
 2. Kalla K, Christ G, Karnik R ym. Implementation of guidelines improves the standard of care: the Viennese registry on reperfusion strategies in ST-elevation myocardial infarction (Vienna STEMI registry). Circulation 2006;113(20):2398-405. «PMID: 16702474»PubMed
 3. Dudek D, Dziewierz A, Mielecki W. Tools & techniques: PCI for acute MI tips and tricks. EuroIntervention 2011;6(7):900-1. «PMID: 21252028»PubMed
 4. Kaneda H, Hiroe Y, Tanaka S ym. Long-term outcome of acute myocardial infarction patients treated with stents versus balloon angioplasty: results from randomized trials. Int J Cardiol 2009;133(2):241-4. «PMID: 18353468»PubMed
 5. Silva-Orrego P, Bigi R, Colombo P ym. Direct stenting after thrombus removal before primary angioplasty in acute myocardial infarction. J Interv Cardiol 2008;21(4):300-6. «PMID: 18754965»PubMed