Takaisin Tulosta

Työkyvyn ja työhönpaluun tukitoimet

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Olkapään jännevaivat
2.6.2014

Työpaikalla tapahtuva toiminta

 • Työfysioterapiapalveluiden tavoitteena on arvioida ja palauttaa tai ylläpitää työntekijän terveydentilaa sekä toiminta- ja työkykyä.
 • Ergonomiaselvityksen avulla tunnistetaan työssä haitallista kuormitusta aiheuttavat kohteet ja viestitään niistä työpaikasta vastaaville. Näiden korjaus on työpaikan vastuulla ja voi edellyttää teknisiä tai töiden järjestelyihin kohdistuvia muutoksia. Työntekijälle voidaan lisäksi opastaa vähemmän kuormittavia työskentelytapoja sekä taukoliikkeitä.

Työtapojen ohjaus

 • Työtapojen ohjaus on oppimisprosessi, missä työntekijä saa ohjausta, neuvontaa ja harjoittelua tuki- ja liikuntaelimistöä säästävien työliikkeiden ja -menetelmien omaksumiseen omassa työpisteessään.
 • Tarvearvioinnin tekee työterveyslääkäri tai -hoitaja.

Työpaikan yleiset tukitoimet

 • Työterveyshuollon sopimus
 • Työterveyshuollon toimintasuunnitelma
 • Työpaikan toimintakäytännöt työkyvyn ylläpitämisessä
 • Sairauspoissaolojen seuranta
 • Työkyvyn varhainen tuki

Työterveyshuollon ja työpaikan väliset työkyvyn tukitoimet

 • Työterveysneuvottelu
 • Selvitys työkuormituksesta
 • Työn mukauttamismahdollisuudet; työaika, työjärjestelyt
 • Työkokeilu
 • Sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen mahdollisuudet
 • Osasairauspäiväraha
 • Lääkinnällinen, ammatillinen, sosiaalinen kuntoutus

Työhönpaluun tukitoimet