Takaisin Tulosta

Lisätietoa loop-hoidon jälkeisestä seurannasta

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
16.8.2016
  • HPV 16/18 genotyypityksestä hoidon seurannassa ei ole riittävästi tietoa.
  • - HPV16 positiivisilla naisilla residiiviriski on viiden vuoden seurannassa on erittäin suuri (66 %), mutta myös hrHPV positiivisilla, mutta HPV16 negatiivisilla naisilla residiiviriski on myös merkittävä (29 %) «Kocken M, Helmerhorst TJ, Berkhof J ym. Risk of re...»1.

Histologisen LSIL-muutoksen hoidon jälkeinen seuranta

Histologisen HSIL-muutoksen hoidon jälkeinen seuranta

AIS-muutoksen hoidon jälkeinen seuranta

  • Seuranta on esitetty myös kaaviossa 6 «hoi50049g.pdf»2.
  • Kolposkopia, papa ja hrHPV-testi tehdään 6 kk hoidosta.
  • Jos molemmat testit ovat negatiiviset, suositellaan hrHPV-testiä ja papanäytettä 18 kk ja 30 kk hoidosta.
  • Sen jälkeen suositellaan rutiini joukkotarkastusseulontaa (ks yllä).
  • Jos hrHPV-testi on positiivinen, tai papa ASCUS+, tehdään 6 kk kuluessa kolposkopia ja hrHPV- ja papatesti.

Kirjallisuutta

  1. Kocken M, Helmerhorst TJ, Berkhof J ym. Risk of recurrent high-grade cervical intraepithelial neoplasia after successful treatment: a long-term multi-cohort study. Lancet Oncol 2011;12(5):441-50 «PMID: 21530398»PubMed