Takaisin Tulosta

Lisätietoa Kolposkopian laatuvaatimuksista ja löydösten luokittelusta

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset
17.8.2016

Kolposkopiadiagnostiikan laatuvaatimukset

 • Potilaskertomukseen tulee kirjata
  • lähettämisen syy
  • sytologisen muutoksen aste
  • kuvaus kolposkopialöydöksistä IFCPC:n (International Federation of Cervical Pathology and Colposcopy) luokituksen mukaan (ks. jäljempänä) käyttäen apuna esimerkiksi Swedescore tai RCI-indeksiä (ks. suosituksen taulukko 7 «Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset»1)
  • kolposkooppinen diagnoosi
  • mielellään (digitaalinen) kuva leesiosta.
 • European Federation for Colposcopyn:n (EFC) kriteerit laadukkaalle kolposkopialle (www «http://www.e-f-c.org/pages/recommendationsguidelines.php?lang=DE»1)
  • 100 %:ssa TZ luokitus (ks. alla)
  • 100 %:ssa kolposkopia ennen hoitoa
  • Mahdollisen muutoksen hoito aina kolposkopiassa (ei paljain silmin)
  • 80 %:ssa konuksen reunat puhtaat
  • 85 %:ssa hoidetuista on biopsiassa tai konuksessa histologinen HSIL (aik CIN 2+ muutos)
  • kolposkopisti on tehnyt vuodessa > 50 LSIL kolposkopiaa
  • kolposkopisti on tehnyt vuodessa > 50 HSIL kolposkopiaa
 • EFC suosittaa myös, että kolposkopisti on suorittanut riittävän kolposkopiakoulutuksen ja pitää yllä taitojaan.
 • Suomen Kolposkopia Yhdistys ry. on tehnyt EFC:n kriteerien mukaisen kolposkopiakoulutusohjelman (ks. «Suomen Kolposkopiayhdistyksen (SKY) myöntämä kolposkopiasertifikaatti (SKYKS)»3) ja myöntää koulutuksen suorittaneelle suomalaisen kolposkopiasertifikaatin.
 • Sertifikaatti vaatii ylläpitoa ja se pitää päivittää vaatimusten mukaan (ks. «Suomen Kolposkopiayhdistyksen (SKY) myöntämä kolposkopiasertifikaatti (SKYKS)»3) neljän vuoden välein.

Kolposkopialöydösten luokittelu

 • Kolposkopiassa tarkastelu kohdistuu ennen kaikkea kohdunnapukan muuntumisalueen (transformation zone, TZ) ja junktion huolelliseen tutkimiseen, mutta myös muut kohdunkaulan osat, kohdunkaulakanava, emätin ja ulkosynnyttimet tarkastetaan.
 • Transformaatiovyöhyke jaetaan (IFCPC) luokittelun mukaan kolmeen tyyppiin «Transformaatiovyöhykkeet»1.
  • Tyyppi I, TZ 1. jossa muutosalue (suuri tai pieni) sijaitsee täysin ektocervikaalisesti. Junktio on kokonaan näkyvissä.
  • Tyyppi II, TZ 2. muutos sijaitsee osittain kohdun kaulakanavassa, mutta junktio saadaan kokonaan näkyviin. Joskus mukana on myös suuri tai pieni ektocervikaalinen osuus.
  • Tyyppi III, TZ 3. Muutos sijaitsee osittain tai kokonaan kohdun kaulakanavassa ja junktiota ei saada kokonaan näkyviin. Joskus mukana on myös suuri tai pieni ektocervikaalinen osuus
 • Kansainvälisen kolposkopiayhdistyksen (IFCPC) luokitus