Takaisin Tulosta

Esimerkkejä nikotiinikorvausyhdistelmähoidon toteuttamiseen

Lisätietoa aiheesta
Terhi Kurko ja Heikki Ekroos
19.6.2018
Taulukko 1. Esimerkkejä yhdistelmänikotiinikorvaushoidon aloittamisesta; mukaillen «Hsia SL, Myers MG, Chen TC. Combination nicotine r...»1
Laastarin annos (pitkävaikutteinen) Purukumin, suussa hajoavan tabletin, inhalaattorin annos (lyhytvaikutteinen) Hoitoaika
Tupakkariippuvuus matala (esim. 10–15 savuketta päivässä)
Laastari 14 mg / 24 h tai
laastari 15 mg /16 h
(herkkäunisille 16 h vaikuttava laastari)
Tarpeen mukaan
Vähintään 6 annosta vuorokaudessa
Esim. purukumi 2 mg, suussa hajoava tabletti 1 mg, inhalaattori
2–3 kuukautta asteittain vähentäen valmisteiden käyttöä
Tupakkariippuvuus keskivaikea tai vaikea (esim. yli 20 savuketta päivässä)
Laastari 21 mg / 24 h
Laastari 25 mg / 16 h
Tarpeen mukaan
Vähintään 6 annosta vuorokaudessa
Purukumi 2 mg, suussa hajoava tabletti 1 mg, inhalaattori, vaikeasti riippuvaiset voivat hyötyä 4 mg purukumista tai 2 mg tabletista
2–4 kuukautta asteittain vähentäen valmisteiden käyttöä

Yhdistelmähoitojakso ja asteittainen lopettaminen

  • Yhdistelmähoidolle suositellaan riittävää hoitoaikaa, esim. 2–4 kuukautta, joka sisältää myös hoidon asteittaisen lopettamisen. Erityisesti osa voimakkaasti riippuvaisista lopettajista saattaa hyötyä pidemmästä hoitoajasta. Vieroitusoireiden vähetessä vähennetään ensin lyhytvaikutteisen korvaushoitovalmisteen käyttöä esimerkiksi korvaamalla osa nikotiinipurukumista tavallisella ksylitolipurukumilla (esim. 1–2 annosta viikossa). Kun lyhytvaikutteista valmistetta tarvitaan enää 1–2 annosta päivässä, voidaan siirtyä käyttämään keskivahvaa laastaria (sininen sarake, taulukko 2). Mahdollisia mielitekoja tupakoida voidaan kompensoida lisäämällä lyhytvaikutteisen nikotiinikorvaushoitovalmisteen käyttöä tarpeen mukaan (taulukko 2, sininen sarake).
  • Viimeisessä vaiheessa siirrytään käyttämään pelkkää lyhytvaikutteista nikotiinikorvaushoitoa, jonka käyttö lopetetaan asteittain (musta sarake, taulukko 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirjallisuutta

  1. Hsia SL, Myers MG, Chen TC. Combination nicotine replacement therapy: strategies for initiation and tapering. Prev Med 2017;97:45-49 «PMID: 28257667»PubMed