Takaisin Tulosta

Miten arvioidaan kokopäiväisen sairauspoissaolon vaihtoehdot ja kuka ne arvioi?

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen
19.8.2019

Viimeistään sairauspoissaolon pitkittyessä on työterveyshuollon toimesta yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kanssa arvioitava mahdollisuudet työn muokkaamiseen ja osasairauspäivärahaan.

Kirjallisuutta

  1. Kuuva N. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit. 05/2011 Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita. Eläketurvakeskus
  2. Sauni R, Luoto R. Milloin suosittelen potilaalle osasairauspäivärahaa? Duodecim 2017;133:1922-7
  3. Palomäki H, Onninen S, Arola H. Osasairauspäiväraha – uusi sairausvakuutusetuus työhön paluun tueksi. Suom Lääkäril 2006;61:5359-62
  4. Kausto J, Virta L, Joensuu M, ym. Osasairauspäiväraha Suomessa. Etuutta saaneiden kokemuksia ja työhön paluu. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 67/2009. Helsinki: Kela 2009
  5. Kausto J, Virta L, Luukkonen R ym. Associations between partial sickness benefit and disability pensions: initial findings of a Finnish nationwide register study. BMC Public Health 2010;10:361 «PMID: 20573207»PubMed
  6. Kausto J, Solovieva S, Virta LJ ym. Partial sick leave associated with disability pension: propensity score approach in a register-based cohort study. BMC Public Health 2010;10:361 «PMID: 23144260»PubMed
  7. Viikari-Juntura E, Kausto J, Shiri R ym. Return to work after early part-time sick leave due to musculoskeletal disorders: a randomized controlled trial. Scand J Work Environ Health 2012;38:134-43 «PMID: 22033811»PubMed
  8. Kausto J, Viikari-Juntura E, Virta LJ ym. Effectiveness of new legislation on partial sickness benefit on work participation: a quasi-experiment in Finland. BMJ Open 2014;4:e006685 «PMID: 25539780»PubMed
  9. Ratko. Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. http://ratko.fi/tyon-muotoilu/ (siteerattu 19.10.2018)
  10. Viikari-Juntura E, Leinonen T, Virta LJ ym. Early part-time sick leave results in considerable savings in social security costs at national level: an analysis based on a quasi-experiment in Finland. Scand J Work Environ Health 2019;45:203-8 «PMID: 30338336»PubMed