Takaisin Tulosta

Ydinkysymys 13: Milloin sairauspoissaoloja tulee jaksottaa kirjoittamalla vain lyhyehköjä sairauspoissaolotodistuksia kerrallaan seurannasta sopien?

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen
19.8.2019

Sairauspoissaolotodistusta ei tule kirjoittaa pidemmälle ajalle, kuin mitä potilaan toipuminen asianmukaisen hoidon myötä työkykyiseksi todennäköisesti kestää. Jos toipumisen keston arviointi on hyvin epävarmaa, kannattaa potilaan kanssa suunnitella uusi yhteydenotto, jolloin sairauspoissaolon jatkamisen tarve arvioidaan.

Sairauspoissaolon pitkittyessä tulee erityisesti varmistaa, että potilas saa tarvitsemansa hoidon ja kuntoutuksen, ja laatia hänen kanssaan suunnitelma työhön palaamiseksi.

Tilanteissa, joissa työhön palaaminen heti kun se on mahdollista edistää potilaan toipumista, tulee sairauspoissaolotodistus kirjoittaa lyhyimmäksi perustelluksi ajaksi kerrallaan. Kun potilas on riittävän työkykyinen, tulee häntä kannustaa työhön paluuseen.

Kirjallisuutta

  1. Alaselkäkipu. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Fysiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 05.05.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi (siteerattu 19.10.2018)
  2. Kausto J, Kaila-Kangas L, Leino-Arjas P, Oksanen T. Sairauspoissaolojen kesto, uusiutuminen ja onnistunut työhön paluu. Kuntatyöntekijöiden seurantatutkimus. Työterveyslaitos 2018
  3. Nilsen S, Malterud K, Werner EL ym. GPs' negotiation strategies regarding sick leave for subjective health complaints. Scand J Prim Health Care 2015;33:40-6 «PMID: 25602364»PubMed
  4. Traumaperäinen stressihäiriö. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 17.12.2014. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi (siteerattu 19.10.2018)
  5. De Silva M, Maclachlan M, Devane D ym. Psychosocial interventions for the prevention of disability following traumatic physical injury. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD006422 «PMID: 19821365»PubMed