Takaisin Tulosta

Ydinkysymys 14: Kuinka toimitaan tilanteissa, joissa työn tekeminen sairaana vaarantaa muiden turvallisuutta?

Lisätietoa aiheesta
Tanja Laukkala ja Alpo Vuorio
19.8.2019

Keskeiset huomioitavat tilat, joissa työntekijä voi vaarantaa muiden turvallisuutta, koskevat tarttuvia tauteja ja eräitä akuutteja psykiatrisia ja päihdehäiriöitä sekä muista syistä johtuvia sekavuustiloja.

Myös muut toimintakyvyn rajoitteet voivat muodostaa eräissä ammateissa turvallisuusriskin.

 • Turvallisuus- ja liikenneammateissa sekä esim. osaa ydinvoimaloiden henkilöstöstä koskevat erillissäädökset ja ohjeet tunnetaan parhaiten omassa työterveyshuollossa, jonne työntekijän voi aina ohjata työkyvyn arvioon, epäselvässä tilanteessa lyhyen sairauspoissaolon puitteissa. Lisätietoa erityisammattiryhmistä, ks. «Erityisammattiryhmien terveysvaatimukset ja sairauspoissaolon tarpeen arviointi»1.
  • Vastaavasti työterveyshuollon henkilöstön on tärkeä tuntea vastuunjako suhteessa työnantajan vastuuseen ottaessaan kantaa erityisammattiryhmien työkykyyn.
   • Mikäli sairauspoissaoloa pysyvämpi työkyvyttömyys vaikuttaa ilmeiseltä, on muistettava, että 300 päivän jälkeen pääsääntöisesti 60 ikävuoteen saakka työkykyä arvioidaan ammatillisen sijasta yleisenä työkyvyttömyytenä. Ks. lisätietoartikkeli «Sairauspoissaolon lainsäädännöllinen tausta»2.
   • Lääkinnälliset ja ammatilliset kuntoutusmahdollisuudet tulee selvittää jo sairauspoissaoloaikana, jos niihin on edellytyksiä. Lisätietoa kuntoutuksesta myös seuraavista linkeistä: «http://www.kela.fi/kuntoutus ja http://www.vkk.fi/»1.

Tartuntataudit

Aggressiivisesti tai sekavasti käyttäytyvä työntekijä

Kirjallisuutta

 1. Rovasalo A, Jüriloo A, Toivonen A. Väkivaltaisen tai uhkaavan henkilön kohtaaminen. Lääkärin käsikirja 10.5.2016
 2. Tartuntatautilaki, saatavana https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227 ja linkki https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/saadokset/kansalliset/uusi-tartuntatautilaki-1.3.2017-alkaen-muutoksia-aiempaan
 3. Lisätietoa aselupailmoituksista linkit https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/terveydenhuollon-ammattihenkilon-ilmoitusvelvollisuuksia ja https://www.poliisi.fi/luvat/terveydenhuollon_ammattihenkilon_ampuma-aseilmoitus
 4. Tahdosta riippumaton hoito. Lääkärin käsikirja 17.6.2016