Takaisin Tulosta

Univelka ja sen vaikutus painoon

Lisätietoa aiheesta
Timo Partonen
3.3.2020
 • Tuoreiden tutkimusten perusteella voidaan todeta, että uni, ravinto ja fyysinen aktiivisuus ovat tärkeitä painonhallinnalle. Näistä kolmesta syömistään ja liikkumistaan jokainen voi tietoisesti omilla päätöksillään hallita. Sitä vastoin nukahtamisen jälkeen emme voi hallita unta, mutta tästä huolimatta jokainen voi oivaltaa ja oppia, miten paitsi välttää unta haittaavia tapoja myös suosia unta edistäviä tottumuksia.

Voiko nukkumalla laihtua?

Miten uni säätelee painoa?

 • Väestöpohjaisia tutkimuksia pienemmät mutta sekoittavilta tekijöiltä tarkemmin kontrolloidut tutkimukset ovat antaneet lisätietoa unen ja painon välisistä yhteyksistä.
 • Kotioloissa toteutetussa uni-interventiossa, jossa 8–11-vuotiaat lapset (n = 37, joista 10 oli ylipainoisia tai lihavia) 1 viikon ajan nukkuivat yöllä 1,5 tuntia enemmän tai vähemmän kuin tavallisesti (keskimäärin 9 tuntia 23 minuuttia), he olivat keskimäärin 220 grammaa kevyempiä ja heistä kaksi kolmesta oli laihtunut pitkien yöuniensa jälkeen «Hart CN, Carskadon MA, Considine RV ym. Changes in...»9. Pitkien yöunien (keskimäärin 10 tuntia 27 minuuttia) viikolla heidän päivittäinen energiansaantinsa oli keskimäärin 134 kilokaloria pienempi, kun sitä vastoin lyhyiden yöunien (keskimäärin 8 tuntia 6 minuuttia) viikolla heidän päivittäinen energiansaantinsa oli nimenomaan 3 lisävalveillaolotunnin aikana keskimäärin 103 kilokaloria suurempi «Hart CN, Carskadon MA, Considine RV ym. Changes in...»9.
 • Tulokset ovat samanlaisia aikuisilla. Unitutkimushuoneissa toteutetussa uni-interventiossa, jossa 18–35-vuotiaat aikuiset (n = 16, joista kaikki olivat normaalipainoisia) 5 vuorokauden ajan saivat nukkua enemmän (9 tuntia) tai vähemmän (5 tuntia) kuin tavallisesti (keskimäärin 7 tuntia 40 minuuttia), he laihtuivat keskimäärin 30 grammaa pitkien yöuniensa aikana ja lihoivat keskimäärin 820 grammaa lyhyiden yöuniensa aikana, vaikka päiväohjelma sisälsikin kahdesti kevyttä liikuntaa «Markwald RR, Melanson EL, Smith MR ym. Impact of i...»10. Lyhyiden yöunien viikolla heidän päivittäinen energiansaantinsa oli keskimäärin 111 kilokaloria suurempi ja nämä lisäkalorit kertyivät nimenomaan 4 lisävalveillaolotunnin aikana «Markwald RR, Melanson EL, Smith MR ym. Impact of i...»10.
 • Ylipainoisilla aikuisilla syömiseen kuluneen ajankäytön havainnollistaminen ja rajaaminen sopivaan 10–12 tunnin aikaikkunaan voi esimerkiksi älypuhelinsovelluksella toteutettuna kohentaa yöunen laatua ja edistää painonhallintaa jopa 1 vuoden ajan «Gill S, Panda S. A Smartphone App Reveals Erratic ...»11. Ihmisen sisäisen kellon toiminnalla ja yöunen sisältämillä univaiheilla, jotka heijastuvat unen laadussa ja määrässä, on merkitystä myös painonhallinnalle, ja näiden mekanismien tutkimus jatkuu vilkkaana «Arble DM, Bass J, Behn CD ym. Impact of Sleep and ...»12, «Preußner M, Heyd F. Post-transcriptional control o...»13, «McHill AW, Phillips AJ, Czeisler CA ym. Later circ...»14 .

Kirjallisuutta

 1. Marshall NS, Glozier N, Grunstein RR. Is sleep duration related to obesity? A critical review of the epidemiological evidence. Sleep Med Rev 2008;12:289-98 «PMID: 18485764»PubMed
 2. St-Onge MP. Sleep-obesity relation: underlying mechanisms and consequences for treatment. Obes Rev 2017;18 Suppl 1:34-39 «PMID: 28164452»PubMed
 3. Yoong SL, Chai LK, Williams CM ym. Systematic review and meta-analysis of interventions targeting sleep and their impact on child body mass index, diet, and physical activity. Obesity (Silver Spring) 2016;24:1140-7 «PMID: 27112069»PubMed
 4. Taylor BJ, Gray AR, Galland BC ym. Targeting Sleep, Food, and Activity in Infants for Obesity Prevention: An RCT. Pediatrics 2017;139: «PMID: 28242860»PubMed
 5. Wake M, Price A, Clifford S ym. Does an intervention that improves infant sleep also improve overweight at age 6? Follow-up of a randomised trial. Arch Dis Child 2011;96:526-32 «PMID: 21402578»PubMed
 6. Cizza G, Marincola P, Mattingly M ym. Treatment of obesity with extension of sleep duration: a randomized, prospective, controlled trial. Clin Trials 2010;7:274-85 «PMID: 20423926»PubMed
 7. Cizza G, Piaggi P, Rother KI ym. Hawthorne effect with transient behavioral and biochemical changes in a randomized controlled sleep extension trial of chronically short-sleeping obese adults: implications for the design and interpretation of clinical studies. PLoS One 2014;9:e104176 «PMID: 25141012»PubMed
 8. Fatima Y, Doi SA, Mamun AA. Sleep quality and obesity in young subjects: a meta-analysis. Obes Rev 2016;17:1154-1166 «PMID: 27417913»PubMed
 9. Hart CN, Carskadon MA, Considine RV ym. Changes in children's sleep duration on food intake, weight, and leptin. Pediatrics 2013;132:e1473-80 «PMID: 24190680»PubMed
 10. Markwald RR, Melanson EL, Smith MR ym. Impact of insufficient sleep on total daily energy expenditure, food intake, and weight gain. Proc Natl Acad Sci U S A 2013;110:5695-700 «PMID: 23479616»PubMed
 11. Gill S, Panda S. A Smartphone App Reveals Erratic Diurnal Eating Patterns in Humans that Can Be Modulated for Health Benefits. Cell Metab 2015;22:789-98 «PMID: 26411343»PubMed
 12. Arble DM, Bass J, Behn CD ym. Impact of Sleep and Circadian Disruption on Energy Balance and Diabetes: A Summary of Workshop Discussions. Sleep 2015;38:1849-60 «PMID: 26564131»PubMed
 13. Preußner M, Heyd F. Post-transcriptional control of the mammalian circadian clock: implications for health and disease. Pflugers Arch 2016;468:983-91 «PMID: 27108448»PubMed
 14. McHill AW, Phillips AJ, Czeisler CA ym. Later circadian timing of food intake is associated with increased body fat. Am J Clin Nutr 2017;106:1213-1219 «PMID: 28877894»PubMed