Takaisin Tulosta

Monimuotoinen traumaperäinen stressihäiriö (complex PTSD) ja ICD-11

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Traumaperäinen stressihäiriö
9.1.2020
 • Kesäkuussa 2018 julkaistu ICD-11 sisältää diagnoosin monimuotoinen traumaperäinen stressihäiriö «Englanninkielinen WHO 11 -tautiluokitus. ICD-11 fo...»1.
  • ICD-11 suomentamisen ja käyttöönoton aikataulu Suomessa ei ole tiedossa hoitosuositusta päivitettäessä.
 • Olennaisina eroina ICD-10:n PTSD-kriteereihin monimuotoisessa PTSD:ssä vakava stressialtistus voi olla pitkäkestoinen. Oirekuvan pitää täyttää PTSD:n ydinkriteerit (vähintään 1 uudelleen kokemisen oire, vähintään 1 välttelyn oire ja vähintään 1 ylivireyden oire) jossain vaiheessa taudin kulkua. Oirekuvaan kuuluu lisäksi ongelmia tunteiden säätelyssä, jatkuva kielteinen minäkäsitys ja vaikeus ylläpitää pysyviä ihmissuhteita.
 • Kliinisesti lienee huomioitava erotusdiagnostiikassa kiintymyssuhdehäiriöt, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ja epävakaa persoonallisuushäiriö aikuisilla.
  • Yhdistelmä vastaa pitkälti ICD-10:n diagnoosia "Tuhoisaa kokemusta seuraava persoonallisuuden muutos" (F62.0).
 • Englantilaisessa poikkileikkaustutkimuksessa monimuotoinen PTSD liittyi erityisesti nuoreen ikään ja interpersonaalisiin vaikeuksiin. Joissain aineistoissa se on ollut PTSD:tä yleisempi «Karatzias T, Hyland P, Bradley A ym. Risk factors ...»2, «Brewin CR, Cloitre M, Hyland P ym. A review of cur...»6.
 • Israelilaisia sotavankeja (N = 183) koskevassa 24 vuoden seurannassa «Zerach G, Shevlin M, Cloitre M ym. Complex posttra...»3 monimuotoinen PTSD liittyi huonompaan itse koettuun terveydentilaan, toimintakykyyn ja kognitiiviseen suoriutumiseen kuin PTSD.
 • Monimuotoinen PTSD on arvioitu itsenäisenä PTSD:stä erottuvaksi «McElroy E, Shevlin M, Murphy S ym. ICD-11 PTSD and...»4, mutta hoitotutkimuksia sen osalta on rajallisesti «Karatzias T, Murphy P, Cloitre M ym. Psychological...»5. On myös arvioitu, että väestössä keskimäärin ICD-11:n PTSD todettaisiin useammin kuin cPTSD, mutta vaikeammin oireilevia hoitavissa yksiköissä cPTSD korostuisi «Brewin CR, Cloitre M, Hyland P ym. A review of cur...»6.
 • Suomalaisessa nuorten ja nuorten aikuisten kouluampumistraumalle altistuneessa aineistossa ICD-11:n PTSD:n diagnostiset kriteerit ovat täyttyneet ICD-10:een ja DSM-IV:ään verrattuina harvemmin «Haravuori H, Kiviruusu O, Suomalainen L ym. An eva...»8.
 • PTSD:n ja monimuotoisen PTSD:n itsearviointiin tarkoitettua International Trauma Questionnaire (ITQ) -oirekartoituslomaketta (lisätietoa aiheesta, ks. esim. «Karatzias T, Cloitre M, Maercker A ym. PTSD and Co...»7) ei ole suomennettu.
 • Diagnostisesti on tärkeä tietää, että monimuotoisen PTSD:n oirekuvaan liittyy masennuksen ja muiden ahdistuneisuushäiriöiden kaltaisia oireita, ja monimuotoinen oirekuva on liitetty ennusteellisesti huonompaan toipumiseen. Traumataustan kysyminen oireiden laaja-alaisuuden ja toimintakykyvaikutusten selvittämisen ohessa voi auttaa hoidon suunnittelussa.
  • Vakuutuslääketieteellinen arviointi tapahtuu voimassa olevan tautiluokituksen mukaan.

Kirjallisuutta

 1. Englanninkielinen WHO 11 -tautiluokitus. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (Version 04/2019). https://icd.who.int/browse11/l-m/en#http %3a %2f %2fid.who.int %2ficd %2fentity %2f585833559 (linkki tarkistettu 30.9.2019; mikäli linkki ei toimi suoraan, kopioi se selaimen osoiteriville)
 2. Karatzias T, Hyland P, Bradley A ym. Risk factors and comorbidity of ICD-11 PTSD and complex PTSD: Findings from a trauma-exposed population based sample of adults in the United Kingdom. Depress Anxiety 2019;36:887-894 «PMID: 31268218»PubMed
 3. Zerach G, Shevlin M, Cloitre M ym. Complex posttraumatic stress disorder (CPTSD) following captivity: a 24-year longitudinal study. Eur J Psychotraumatol 2019;10:1616488 «PMID: 31191830»PubMed
 4. McElroy E, Shevlin M, Murphy S ym. ICD-11 PTSD and complex PTSD: structural validation using network analysis. World Psychiatry 2019;18:236-237 «PMID: 31059609»PubMed
 5. Karatzias T, Murphy P, Cloitre M ym. Psychological interventions for ICD-11 complex PTSD symptoms: systematic review and meta-analysis. Psychol Med 2019;49:1761-1775 «PMID: 30857567»PubMed
 6. Brewin CR, Cloitre M, Hyland P ym. A review of current evidence regarding the ICD-11 proposals for diagnosing PTSD and complex PTSD. Clin Psychol Rev 2017;58:1-15 «PMID: 29029837»PubMed
 7. Karatzias T, Cloitre M, Maercker A ym. PTSD and Complex PTSD: ICD-11 updates on concept and measurement in the UK, USA, Germany and Lithuania. Eur J Psychotraumatol 2017;8:1418103 «PMID: 29372010»PubMed
 8. Haravuori H, Kiviruusu O, Suomalainen L ym. An evaluation of ICD-11 posttraumatic stress disorder criteria in two samples of adolescents and young adults exposed to mass shootings: factor analysis and comparisons to ICD-10 and DSM-IV. BMC Psychiatry 2016;16:140 «PMID: 27176723»PubMed