Takaisin Tulosta

Sosiaalisen toimintakyvyn mittarit

Lisätietoa aiheesta
Jorma Oksanen
26.3.2020

SOFAS (Social and Occupational Functioning Assessment Scale) eroaa GAF-skaalasta siinä, että huomiota kiinnitetään ainoastaan kykyyn toimia elinympäristössään, ei oireisiin. SOFAS perustuu arvioijan tekemään haastatteluun ja arviointiin, ja on ankkuripisteiden ulkopuolella hänen subjektiivisesta arviostaan riippuvainen. SOFAS on helppo ja nopea tapa toimintakyvyn karkean kokonaisarvion tekemiseen. Ks. Käypä hoito -suositus Depressio, taulukko 8. SOFAS-asteikko «Depressio»1

WHODAS 2.0 (WHO Disability Assessment Scale) sisältää versiosta riippuen 12 tai 36 kysymystä, jotka mittaavat toimintakyvyn eri osa-alueita; myös fyysistä ja kognitiivista toimintakykyä, joten WHODAS 2.0 soveltuu hyvin iäkkäillekin. Se soveltuu hyvin esim. hoito- ja kuntoutussuunnitelman perusselvitykseksi. WHODAS 2.0 lomakkeet voi täyttää ammattihenkilön lisäksi myös omainen tai potilas itse. Pitemmän version mukainen arviointi vie noin 20 minuuttia. WHODAS 2.0:n käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja ilmoittaa käyttöönotosta suomenkielisen version suomentajalle Jyväskylän Ammattikorkeakoulun WHODAS 2.0 kotisivujen kautta. Suomenkielisen verkkoversion käsikirja ja lomakkeet ovat saatavissa tältä sivulta.

SFS (Social Functioning Scale) on tarkoitettu vaikeasta mielenterveyshäiriöstä kärsivien henkilöiden toimintakyvyn kartoittamiseen ja seurantaan. SFS mittaa vapaa-ajan toimintaa, sosiaalista kanssakäymistä, työtä tai opiskelua ja itsestä huolehtimista. SFS kuvaa kohtalaisen hyvin objektiivisesti toteutuvaa toimintaa ja on suhteellisen herkkä sen muutoksille. Ammattilaisen ohella arvioinnin voi suorittaa myös omainen tai potilas itse. Arvioinnin suorittaminen kestää noin 20 minuuttia. SFS on laajasti käytetty kliinisessä tutkimuksessa. SFS on suomennettu HYKS Psykiatrian toimesta ja siitä on verkkoversio.

Oirekartoitus- ja toimintakykymittareita on koottu sekä Terveysporttiin «http:/www.terveysportti.fi»1 että Mielenterveystaloon «http:/wwwmielenterveystalo.fi»2, jossa osa mittareista on vapaasti saatavana mm. masennus- ja ahdistuneisuusoireita koskien ja osa ammattilaissivustolla.

Kirjallisuutta